Prawnicy SSW doradzali Value FIZ w procesie ABB akcji Mo-BRUK

Prawnicy SSW Pragmatic Solutions z zespołu Rynków Kapitałowych doradzali Value FIZ z wydzielonym Subfunduszem 1 zarządzanemu przez AgioFunds TFI przy sprzedaży 650 tys. akcji Mo-BRUK S.A. w ramach procesu przyspieszonej budowy księgi popytu (ABB). Wartość transakcji wynosi 214,5 mln PLN. 

Łączna liczba akcji objętych sprzedażą w wyniku procesu ABB stanowi w zaokrągleniu 18,50 proc. kapitału zakładowego i 15,42 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Mo-BRUK S.A. W wyniku procesu ABB cena sprzedaży akcji Spółki została ustalona na 330 zł za jedną akcję.

Mo-BRUK jest liderem branży przetwarzania odpadów przemysłowych w Polsce. Spółka, dzięki zrealizowanym inwestycjom w linie do unieszkodliwiania odpadów, jest w stanie zutylizować zdecydowaną większość rodzajów odpadów powstających w Polsce.

W przeprowadzeniu procesu ABB doradzali prawnicy SSW z praktyki Rynków Kapitałowych. Zespołem kierował dr Szymon Okoń (partner), wspierany przez Dawida Brudzisza (senior associate) oraz Żanetę Zoń (associate).

Wróć do