Prospekt Cloud Technologies S.A. zatwierdzony przez KNF. Eksperci SSW doradzali w procesie

W dniu 10 listopada 2022 roku Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt Cloud Technologies S.A. dotyczący przeniesienia notowań akcji spółki z alternatywnego systemu obrotu NewConnect na rynek główny GPW. 

Cloud Technologies S.A. jest spółką z branży nowych technologii, prowadzącą działalność w segmencie DataTech i specjalizującą się w monetyzacji danych i Big Data marketingu. Spółka stworzyła jedną z największych na świecie hurtowni danych o zainteresowaniach użytkowników Internetu – autorską technologię do integracji i zarządzania danymi, czyli Data Management Platform (DMP). 

Prospekt został przygotowany przez prawników SSW z zespołu rynków kapitałowych przy wsparciu zespołu SSW Finance. Pracami zespołu rynków kapitałowych kierował dr Szymon Okoń (Partner), wspierany przez Dawida Brudzisza (Senior Managing Associate) oraz Witolda Oszczanowskiego (Associate). Ze strony zespołu SSW Finance zaangażowani byli Kinga Regulska-Hofses (Corporate Finance Manager) oraz Rafał Kmiecik (Senior Associate). 

W ramach procesu funkcję firmy inwestycyjnej pełnił dom maklerski Q Securities. 

Wróć do