Gamedev, gaming, eSport

Doradzamy producentom i wydawcom gier wideo w szczególności w zakresie rynków kapitałowych, IP/TMT, ochrony danych osobowych, prawa podatkowego oraz wsparcia finansowego. Naszymi klientami są także organizacje i zespoły e-sportowe, oraz dostawcy narzędzi i platformy.

Pomagamy w uzyskaniu należytego tytułu prawnego do korzystania, dysponowania prawami IP do gier. Doradzamy jak prowadzić działalność gospodarczą w branży z uwzględnieniem reżimów regulacyjnych, np. RODO, AML, AI, eCommerce, P2B, cyberbezpieczeństwa. 

Przeprowadzamy strukturyzację i negocjujemy odpowiednie mechanizmy finansowania spółek z branży gier wideo. Doradzamy w kwestiach skutecznego wykorzystania mechanizmów pomocowych i wsparcia finansowego.

W czym pomagamy

 • Sporządzanie i negocjowanie umów charakterystycznych dla branży – devpub, o porting, lokalizację, itp.;
 • Sporządzanie odpowiedniej dokumentacji wymaganej regulacjami (np. hazard, RODO, AML, AI, cyberbezpieczeństwo, eCommerce);
 • Pomoc w zarządzaniu narzędziami opartych o open source lub AI;
 • Wsparcie w uzyskiwaniu ulg podatkowych i udziału w programach motywacyjnych dla branży gier wideo (w tym IP Box, GameINN);
 • Doradztwo podatkowe, w tym sprawy związane z podatkiem u źródła.

Wybrane doświadczenia

 • Bieżące doradztwo na rzecz SPiDOR (Stowarzyszenie Producentów i Dystrybutorów Oprogramowania Rozrywkowego)/ISFE (Interactive Software Federation of Europe) w zakresie legislacji i regulacji; monitoring legislacyjny; udział w spotkaniach w procesie legislacyjnym w zakresie najważniejszych dla branży gier wideo zmian w prawie, m.in. w prawie autorskim, dystrybucji treści cyfrowych, świadczenia usług cyfrowych, równych płac, swobody wypowiedzi, moderowania treści, itp.
 • Doradztwo na rzecz japońskiego dewelopera gier AAA związane z umowami devpub, analizą naruszenia praw do znaków towarowych i autorskich praw majątkowych
 • Doradztwo na rzecz amerykańskiego dewelopera i wydawcy gier online w zakresie prawa własności intelektualnej, mediów; sporządzanie umowy nabycia własności intelektualnej; opiniowanie reklam i reprezentacja przed organem samoregulacyjnym ds. etyki reklamy; analiza otoczenia regulacyjnego dotyczącego ograniczeń wiekowych w stosunku do zawartości gier pomocniczych; doradztwo w zakresie praw osobistych oraz zwalczanie mowy nienawiści i toksyczności; reprezentacja w rozmowach ugodowych w zakresie korzystania z autorskich praw majątkowych, znaków towarowych do postaci z gier komputerowych; analiza kwestii prawnych związanych z dystrybucją treści cyfrowych w formie NFT – na poziomie prawa UE
 • Analiza na rzecz amerykańskiego wydawcy gier AAA polskich przepisów prawnych dotyczących możliwości prowadzenia wirtualnego kasyna w ramach gier wideo wydawanych przez Klienta
Pokaż więcejPokaż mniej
 • Doradztwo IP na rzecz polskiego dewelopera gier AAA, w szczególności w zakresie sporządzania i negocjacji umów produkcyjnych, o middleware; sporządzanie wzorów umów nabycia praw IP; doradztwo w zakresie prawa znaków towarowych; doradztwo w zakresie prawa reklamy i marketingu; doradztwo korporacyjne i prawa pracy
 • Doradztwo na rzecz polskiego dewelopera gier indie w zakresie praw własności intelektualnej, nabywania IP od uczestników produkcji, doradztwo związane z dokumentacją strony internetowej
 • Doradztwo na rzecz polskiego dewelopera gier indie w zakresie negocjacji umowy o usługi portowania na konsolę Nintendo Switch
Wyróżnienia
 • Media Law International SSW