SSW doradcą prawnym w procesach przymusowego wykupu i wycofania z obrotu akcji Stelmet S.A.

Spółka Stelmet S.A. zakończyła proces przymusowego wykupu (squeeze-out) i wycofania z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji spółki. Stanisław Bieńkowski – główny akcjonariusz Stelmet S.A. – wykupił w ramach squeeze-out wszystkie akcje należące do akcjonariuszy mniejszościowych.

Stelmet zajmuje się produkcją i dystrybucją drewnianej architektury ogrodowej. Spółka zadebiutowała na GPW w 2016 roku.

Prawnicy zespołu Rynków Kapitałowych SSW kompleksowo doradzali Stelmet S.A. w procesach squeeze-out i delistingu. Zespołem projektowym zarządzał Szymon Okoń (partner), wspierany przez Dawida Brudzisza (associate). Serdeczne gratulacje dla naszego klienta i wszystkich osób zaangażowanych w projekt.

Wróć do