Event

SSW doradcą prawnym przy emisji obligacji serii A emitowanych przez spółkę z grupy Benefit Systems S.A.

Prawnicy z zespołu Rynków Kapitałowych SSW doradzali przy emisji obligacji serii A, wyemitowanych przez spółkę z grupy Benefit Systems S.A. W ramach emisji przydzielono obligacje o wartości nominalnej 15 milionów złotych. Kancelaria SSW pełniła w procesie rolę doradcy prawnego Emitenta. Doradztwo obejmowało kompleksowe wsparcie w procesie przygotowania dokumentów związanych z transakcją, w tym dokumentów zabezpieczeń.

Wróć do