Prawnicy SSW doradzali przy emisji obligacji spółki VEHIS FIN1

Kancelaria SSW Pragmatic Solutions pełniła rolę doradcy przy emisji czteroletnich papierów dłużnych spółki VEHIS FIN1, o całkowitej wartości 11 milionów złotych.

VEHIS FIN1 to spółka zajmująca się finansowaniem samochodów w formie leasingu. Jest częścią Grupy VEHIS, która dostarcza klientom kompleksową platformę do leasingu samochodów (dostawa pojazdu, jego finansowanie, ubezpieczenie, serwis, usługi GPS). Spółka zobowiązała się przeznaczyć pozyskane z emisji środki na finansowanie lub refinansowanie zakupu pojazdów oddawanych klientom w leasing.

Wyemitowane przez VEHIS FIN1 obligacje oprocentowane są na 4,5 pkt proc. ponad WIBOR 3M przy czteroletnim okresie spłaty, ale i okresowej amortyzacji, której tempo będzie zależeć od wpływów z umów leasingowych. Ostateczny termin wykupu to 31 stycznia 2025 r., ale już od kwietnia 2022 r. spółka co kwartał ma spłacać część kapitału.

Zespołem projektowym zarządzał dr Szymon Okoń (partner), wspierany przez Dawida Brudzisza (associate).

Wróć do