Jak często firma inwestycyjna oferująca lub rekomendująca instrumenty finansowe powinna dokonywać przeglądu grup docelowych?

Czy firma inwestycyjna oferująca w ramach sprzedaży krzyżowej lokatę bankową z funduszem inwestycyjnym może przekazać z własnej inicjatywy na adres email każdemu klientowi informacje:

(i) o oprocentowaniu lokaty,

(ii) o zasadach komponowania lokaty,

(iii) o podziale na część depozytową i inwestycyjną,

(iv) o ryzyku z uwzględnieniem różnic, gdy fundusz nabywany jest w powiązaniu z lokatą i osobno bez wskazywania konkretnego produktu?

Czy określając grupę docelową i strategie dystrybucji firma inwestycyjna powinna określić również usługę, której przedmiotem będzie taki instrument?

Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziecie Państwo w nowym komunikacie Q&A opracowanym przez KNF dotyczącym zarządzania produktowego przez podmioty funkcjonujące na rynku kapitałowym: Rynek kapitałowy – Komisja Nadzoru Finansowego (knf.gov.pl).

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących stosowania Q&A w praktyce zachęcamy także do kontaktu z naszymi ekspertami z Zespołu Financial Institutions: Karol Rajewski, Joanna Chmielewska, Marek Wędrychowski.

Wróć do