SSW doradzała przy restrukturyzacji grupy Fitch w Europie!

Zespół prawa korporacyjnego z sukcesem doradzał Fitch Ratings, jednej z tzw. Big Three na rynku ratingów obok Moody’s i Standard&Poor’s w procesie wieloetapowej restrukturyzacji grupy Fitch w Europie, obejmującej także pierwsze w historii połączenie transgraniczne spółek o statusie agencji ratingowych, nadzorowanych bezpośrednio z poziomu Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych.

Restrukturyzacja kapitałowa grupy Fitch Ratings objęła kilkanaście europejskich jurysdykcji, zaś jej celem była zmiana formy prawnej partycypacji agencji w obrocie gospodarczym tych państw.

Wróć do