SSW doradzało przy zatwierdzeniu przez KNF prospektu DB Energy S.A.

Prospekt klienta SSW – spółki DB ENERGY SA, został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego. Prospekt DB Energy został sporządzony w związku z publiczną ofertą akcji spółki oraz ubieganiem się przez spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW.

DB Energy jest spółką zajmującą się poprawą efektywności energetycznej, obsługującą średnie i duże zakłady przemysłowe. W 2019 roku zadebiutowali na rynku NewConnect.

Więcej można przeczytać również na stronie ceo.com.pl, StrefaInwestorów.pl oraz Newseria Biznes.

Wróć do