SSW pełniło funkcję doradcy w zakresie emisji obligacji korporacyjnych Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa Fasing S.A.

SSW pełniło funkcję doradcy w zakresie emisji obligacji korporacyjnych Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa Fasing S.A. o całkowitej wartości nominalnej 40 000 000 PLN.

Grupa Kapitałowa Fasing to jeden z największych producentów łańcuchów dla różnych gałęzi przemysłu, między innymi dla sektora górniczego, rybackiego, elektrycznego, produkcji cukru, cementu i drewna na świecie, a także największy tego typu producent w Europie Środkowej.

Wróć do