KNF: Pytania i odpowiedzi dotyczące postępowania w sprawie wydania przez KNF zezwolenia na wycofanie akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym lub w Alternatywnym Systemie Obrotu

W dniu 2 września 2022 roku Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała Q&A dotyczące postępowania w sprawie wydania przez Komisję zezwolenia na wycofanie akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu, w którym udzieliła odpowiedzi na 14 zagadnień związanych z tym postępowaniem.

Komisja odpowiedziała m.in. na pytania dotyczące:

  1. składania wniosku o wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu oraz prowadzenia postępowania przez ePUAP;
  2. podejmowania uchwały walnego zgromadzenia w sprawie wycofania akcji z obrotu;
  3. wycofania akcji z obrotu przez spółki z siedzibą w państwie innym niż Rzeczpospolita Polska.

Odpowiedzi Komisji można znaleźć na stronie internetowej KNF pod poniższym linkiem: Q&A dotyczące postępowania w sprawie wydania przez KNF zezwolenia na wycofanie akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym lub w Alternatywnym Systemie Obrotu – Komisja Nadzoru Finansowego.

Zapraszamy do kontaktu.

Wróć do