Event

SSW doradcą prawnym Akcjonariuszy przy transakcji przejęcia WDX przez fundusz Abris Capital

WOHO Holdings Limited, spółka zależna Abris CEE Mid-Market Fund III L.P., wzywa do sprzedaży 2.336.521 akcji WDX S.A. po cenie 14,88 PLN. W ramach wezwania wzywający planuje nabycie akcji spółki uprawniających, łącznie z akcjami spółki będącymi na datę ogłoszenia wezwania własnością osób działających z nim w porozumieniu, do wykonywania 100 proc. ogólnej liczby głosów.

W kolejnym kroku planowane jest wycofanie spółki z Giełdy Papierów Wartościowych. Kancelaria SSW pełniła w procesie rolę doradcy prawnego kluczowych akcjonariuszy WDX S.A.

Wróć do