Delisting WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. zakończony. SSW doradcą prawnym w procesie

W ślad za decyzją Komisji Nadzoru Finansowego, WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. przeprowadziła proces delistingu, obejmujący zniesienie dematerializacji akcji i wykluczenie akcji Spółki z obrotu na NewConnect. Przed delistingiem kluczowi akcjonariusze Spółki przeprowadzili przymusowy wykup akcjonariuszy mniejszościowych (squeeze-out).

WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. jest licencjonowanym brokerem ubezpieczeniowym o przeszło dwudziestoletniej historii. Akcje Spółki były notowane na NewConnect od 2010 roku.

Prawnicy zespołu Rynków Kapitałowych SSW kompleksowo doradzali WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. przy squeeze-out i delistingu, między innymi prowadząc postępowania przed KNF, GPW i KDPW.

Wróć do