Akcje serii I PGS Software S.A. wprowadzone do obrotu na GPW. SSW doradcą prawnym w procesie

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. dopuściła i wprowadziła do obrotu na rynku regulowanym akcje serii I spółki PGS Software S.A. Eksperci SSW Pragmatic Solutions wspierali Emitenta w postępowaniu przed GPW i KDPW.

PGS Software S.A. jest jednym z najważniejszych polskich software house, współpracujący z ponad 650 specjalistami.

W procesie wprowadzenia nowych akcji do obrotu giełdowego doradzali prawnicy z zespołu prawa rynków kapitałowych.

Wróć do