Spółka V&P zarejestrowana jako zarządzający alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi | SSW reprezentowało V&P w postępowaniu przed KNF

Prawnicy SSW doradzali V&P sp. z o.o. na etapie opracowywania polityki i strategii inwestycyjnej spółki. Reprezentowali klienta w postępowaniu przed Komisją Nadzoru Finansowego, które zakończyło się zarejestrowaniem spółki jako zarządzającego alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.

Wróć do