Event

SSW Pragmatic Solutions doradcą prawnym przy emisji obligacji przez GetBack SA na kwotę ok. 7 mln PLN

Prawnicy z zespołu Rynków Kapitałowych SSW Pragmatic Solutions doradzali przy emisji obligacji wyemitowanych przez GetBack S.A. W ramach emisji przydzielono obligacje o wartości nominalnej ok. 7 milionów PLN.

Doradztwo prawników kancelarii SSW obejmowało kompleksowe wsparcie w procesie przygotowania dokumentów związanych z emisją obligacji, w tym warunków emisji obligacji oraz propozycji nabycia.

Ze strony SSW w projekcie doradzali radca prawny dr Szymon Okoń, Partner w zespole Rynków Kapitałowych oraz Dawid Brudzisz, Junior Associate.

Wróć do