Prospekt Big Cheese Studio zatwierdzony przez KNF. Prawnicy SSW doradzali w procesie

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt Big Cheese Studio, producenta i wydawcy gier, w związku z planowaną ofertą publiczną i debiutem na rynku głównym GPW. Prospekt został już opublikowany na stronie spółki, a debiut jest zaplanowany na czwarty kwartał tego roku.

Big Cheese Studio to działający od 2018 roku producent i wydawca gier wideo z Łodzi. Model biznesowy studia zakłada tworzenie gier z naciskiem na połączenie symulacji, ekonomii i strategii działania. Studio ma zamiar pozyskać środki z emisji akcji na rozbudowę zespołu i produkcję trzech projektów.

Prospekt został przygotowany przez prawników SSW z zespołu rynków kapitałowych przy wsparciu zespołu SSW Finance. Pracami zespołu rynków kapitałowych kierował dr Szymon Okoń (partner), wspierany przez Dawida Brudzisza (senior associate), Witolda Oszczanowskiego (associate). Ze strony zespołu SSW Finance zaangażowani byli: Kinga Regulska-Hofses (Corporate Finance Manager) oraz Rafał Kmiecik (Senior Financial Analyst).

Wróć do