Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt Ultimate Games S.A. SSW działała w charakterze doradcy prawnego firmy w tym procesie

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt Ultimate Games S.A. (producenta gier mobilnych). Prospekt został przygotowany przez prawników z zespołu rynków kapitałowych SSW.

Wróć do