KNF: Pytania i odpowiedzi ofert publicznych i prospektów

W dniu 1 lipca 2022 roku Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała kolejną część Q&A dotyczących ofert publicznych i prospektów, w którym udzieliła odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące tych zagadnień.

W zakresie ofert publicznych Komisja odpowiedziała na szczegółowe pytania dotyczące m.in.:

  • ofert publicznych kierowanych do mniej niż 150 osób;
  • ofert publicznych o wartości poniżej 2.500.000 euro; oraz
  • prowadzenia ofert publicznych w kontekście okresów zamkniętych.

Komisja odpowiedziała także na wątpliwości uczestników rynku związane ze sporządzeniem prospektu i postępowaniem w sprawie jego zatwierdzenia. Komisja wyjaśniła m.in.:

  • zasady sporządzenia prospektu uproszczonego dla ofert wtórnych, prospektu jednoczęściowego i prospektu składającego się z zestawu dokumentów;
  • sposób ujawnień transakcji z podmiotami powiązanymi oraz czynników ryzyka związanych z wojną w Ukrainie; oraz
  • zasady aktualizacji prospektu za pomocą suplementów.

Ponadto, Komisja wyjaśniła sposób dokonywania wpisów w Systemie Ewidencji Akcji oraz wskazała obowiązki związane z emisją warrantów subskrypcyjnych.

Odpowiedzi Komisji można znaleźć na stronie internetowej KNF pod poniższym linkiem: Q&A dotyczące ofert publicznych i prospektów – Komisja Nadzoru Finansowego (knf.gov.pl)

Zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami.

Wróć do