Arbitraż inwestycyjny

Postępująca globalizacja skutkuje wzrostem liczby inwestycji międzynarodowych. W rezultacie wzrasta także liczba sporów pomiędzy inwestorami zagranicznymi a państwami, w którym dokonują oni inwestycji. Ten typ sporów może być rozstrzygany w międzynarodowym arbitrażu, tj. na neutralnym forum i poza sądownictwem państwa – strony sporu.

 

Rzeczywistość biznesowa na styku relacji państwo – inwestor może okazać się daleka od ideału, mimo że większość państw zabiega o inwestycje zagraniczne i deklarujeotwartość wobec nich. Jeżeli dochodzi do sporu pomiędzy inwestorem a państwem,  można go poddać rozstrzygnięciu w drodze międzynarodowego arbitrażu inwestycyjnego. Arbitraż inwestycyjny to atrakcyjna alternatywa dla prowadzenia sporu przed sądami powszechnymi państwa, którego działania spowodowały szkodę.

Arbitraż jest skuteczną metodą rozwiązywania sporów. Jego podstawą mogą być międzynarodowe traktaty inwestycyjne, które gwarantują m.in. sprawiedliwe i uczciwe traktowanie przedsiębiorców przez państwo w którym dokonywana jest inwestycja, brak dyskryminacji, odszkodowanie za wywłaszczenie (w tym pośrednie, tzn. działania o skutku takim jak wywłaszczenie) i swobodny przepływ środków. Ścieżka ta może być również przewidziana w umowie inwestycyjnej zawartej między przedsiębiorcą a państwem.

Wspieramy:

Zagranicznych inwestorów, którzy dokonują inwestycji w Polsce

Polskich inwestorów, którzy inwestują za granicą – we wszystkich państwach na całym świecie

Państwa, które zostały notyfikowane o sporze inwestycyjnym

Jak możemy Państwu pomóc?

Doradzamy:

 • na etapie planowania inwestycji, przy optymalizowaniu formy i struktury inwestycji tak, aby w pełni korzystała z ochrony prawa międzynarodowego,

 • przy sporządzaniu umów pomiędzy inwestorami a organami państwa, w którym projekt inwestycyjny jest lub będzie realizowany,

 • w reprezentowaniu przed sądami powszechnymi w postępowaniach związanych z arbitrażem.

Na każdym etapie sporu dotyczącego już zrealizowanych inwestycji:

 • oceny, czy dana inwestycja podlega ochronie oferowanej przez prawo międzynarodowe i czy doszło do naruszenia prawa międzynarodowego,
 • negocjacji polubownego rozwiązania sporu,
 • sporządzenia realistycznej, opłacalnej strategii postępowania, jak również
 • kompleksowego prowadzenia postępowania arbitrażowego.

Oferujemy również wsparcie w zakresie prawa krajowego (jako local counsel) dla międzynarodowych zespołów prowadzących postępowania arbitrażowe.

Doświadczenia indywidualne

Piotr Spaczyński

arbiter w Panel of International Investment Arbitrators CIETAC, prowadzonego przez China International Economicand Trade Arbitration Commission; największej instytucji arbitrażowej na świecie.

Dr Filip Balcerzak L.LM

autor monografii wydanej w międzynarodowym wydawnictwie BrillNijhoff pt. Investor – state arbitration and human rights” 

Nasze doświadczenia

Reprezentowanie pozwanego w arbitrażu z powództwa Servier et al. opartym na międzynarodowym traktacie o ochronie i wspieraniu inwestycji.

Doradztwo międzynarodowemu zespołowi prawników reprezentujących powoda w arbitrażu opartym na międzynarodowym traktacie o ochronie i wspieraniu inwestycji.

Doradztwo na rzecz państwa w sprawie z powództwa Flamingo DutyFree Shop w postępowaniu post-arbitrażowym dotyczącym wykonalności zagranicznego wyroku sądu polubownego.

Planowanie struktur organizacyjnych celem zapewnienia maksymalnej ochrony międzynarodowego prawa inwestycyjnego dla inwestycji dokonywanych przez polskich inwestorów za granicą.

Ocena zasadności wszczęcia postępowań opartych na międzynarodowych traktatach o ochronie i wspieraniu inwestycji, opiniowanie związanych z tym ryzyk i kosztów.

Reprezentowanie stron w licznych sprawach w arbitrażu handlowym, zarówno na poziomie międzynarodowym (m.in. pod regułami ICC, LCIA oraz ICDR/AAA) oraz krajowym (m.in. pod regułami SA KIG i Lewiatana).

Skontaktuj się z nami

Piotr Spaczyński

Piotr Spaczyński

Partner zarządzający

Kontakt

więcej
prof. nadzw. dr hab. Marcin Asłanowicz

prof. nadzw. dr hab. Marcin Asłanowicz

Partner

Kontakt

dr Filip Balcerzak, LLM

dr Filip Balcerzak, LLM

Partner

Kontakt

Formularz kontaktowy

  Administratorem Twoich danych osobowych jest SSW Pragmatic Solutions Spaczyński, Szczepaniak, Okoń sp.k. z siedzibą przy ulicy Rondo ONZ 1, P. 12, 00-124 Warszawa. Twoje dane osobowe umieszczone przez Ciebie w formularzu przetwarzane są w celu umożliwienia kontaktu z nami. Szczegóły na temat tego, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe, w tym na temat przysługujących Ci praw wobec Twoich danych osobowych, znajdziesz w polityce prywatności umieszczonej pod tym linkiem Polityka prywatności.



  Jeżeli jesteś zainteresowany uzyskiwaniem ofert oraz materiałów o produktach i usługach SSW Pragmatic Solutions Spaczyński, Szczepaniak, Okoń sp.k. prosimy, wyraź zgodę na przesyłanie Ci takich materiałów: