Arbitraż inwestycyjny

Pomagamy inwestorom w rozstrzyganiu sporów w międzynarodowym arbitrażu inwestycyjnym, tj. na neutralnym forum i poza sądownictwem państwa – strony sporu.

Arbitraż inwestycyjny to alternatywa dla prowadzenia sporu przed sądami powszechnymi państwa, którego działania spowodowały szkodę.

Poza reprezentowaniem podczas samego postępowania arbitrażowego doradzamy już na etapie planowania inwestycji, przy optymalizowaniu formy i struktury inwestycji tak, aby inwestor w pełni korzystał z ochrony prawa międzynarodowego. 

Pomagamy przy sporządzaniu umów pomiędzy inwestorami a organami państwa, w którym projekt inwestycyjny jest lub będzie realizowany.

W czym pomagamy

 • Doradztwo na etapie planowania inwestycji;
 • Optymalizacja formy i struktury inwestycji, aby zapewnić ochronę prawa międzynarodowego;
 • Sporządzanie umów między inwestorami a organami państwa;
 • Doradztwo na każdym etapie sporu dotyczącego realizowanych inwestycji;
 • Ocena inwestycji pod kątem podlegania ochronie oferowanej przez prawo międzynarodowe;
 • Ocena naruszenia prawa międzynarodowego;
 • Negocjacje w celu polubownego rozwiązania sporu;
 • Przygotowanie realistycznej, opłacalnej strategii postępowania;
 • Prowadzenie postępowania arbitrażowego;
 • Wsparcie w zakresie prawa krajowego (jako local counsel) dla międzynarodowych zespołów prowadzących postępowania arbitrażowe.

Wybrane doświadczenia

 • Doradztwo w arbitrażu opartym na międzynarodowym traktacie o ochronie i wspieraniu inwestycji
 • Planowanie struktury inwestycji celem zapewnienia maksymalnej ochrony międzynarodowego prawa inwestycyjnego dla projektów realizowanych za granicą
 • Ocena zasadności wszczęcia postępowań opartych na międzynarodowych traktatach o ochronie i wspieraniu inwestycji, opiniowanie związanych z tym ryzyk i kosztów
 • Reprezentowanie stron w licznych sprawach w arbitrażu gospodarczym, zarówno na poziomie międzynarodowym (m.in. pod regułami ICC, LCIA oraz ICDR/AAA) jak i krajowym (m.in. pod regułami SA KIG i Lewiatana)
Wyróżnienia