Arbitraż handlowy

Specjalizujemy się w doradztwie w arbitrażu krajowym i zagranicznym. Pomagamy w sporach związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy.

Reprezentujemy przedsiębiorców przed stałymi sądami arbitrażowymi i w arbitrażach ad hoc. Zapewniamy obsługę prawną we wszystkich obszarach i na każdym etapie postępowania arbitrażowego. 

Nasi eksperci są arbitrami w licznych sądach w Polsce i na świecie. Poza arbitrażem, pracują naukowo, publikują artykuły i książki dotyczące prawa i arbitrażu.

W czym pomagamy

 • Doradztwo w sporach związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy;
 • Identyfikacja zagrożeń oraz opracowanie optymalnej strategii w danym postępowaniu;
 • Wsparcie w zakresie prawa krajowego (jako local counsel) dla międzynarodowych zespołów prowadzących postępowania arbitrażowe.

Wybrane doświadczenia

 • Reprezentowanie pozwanego w arbitrażu ad hoc pod Regulaminem Arbitrażowym UNCITRAL, administrowanym przez ICDR/AAA w Nowym Jorku (International Centre for Dispute Resolution/American Arbitration Association) w sprawie dotyczącej roszczeń o zapłatę i wypowiedzenia umowy franczyzowej
 • Reprezentowanie pozwanego w arbitrażu ad hoc pod Regulaminem Arbitrażowym UNCITRAL, administrowanym przez ICDR/AAA w Nowym Jorku (International Centre for Dispute Resolution/American Arbitration Association) w sprawie dotyczącej roszczeń o zapłatę i wypowiedzenia umowy franczyzowej
 • Reprezentowanie pozwanego w arbitrażu LCIA w Londynie (London Court of International Arbitration) w sprawie instrumentów finansowych
 • Reprezentowanie pozwanego w arbitrażu ICC (International Chamber of Commerce) w sprawie odpowiedzialności sprzedającego za naruszenia umowy sprzedaży akcji
 • Reprezentowanie powoda w arbitrażu ICC w sprawie roszczeń z tytułu należytego wykonania umowy o roboty budowlane
Pokaż więcejPokaż mniej
 • Reprezentowanie powoda w arbitrażu SA KIG (Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej) w sprawie odpowiedzialności z tytułu umowy sprzedaży udziałów
 • Doradztwo spółce miejskiej w arbitrażu przed SA KIG w sporze opartym o umowę zawartą wg wzorca FIDIC w związku z nieterminowym zakończeniem inwestycji oraz szeregiem roszczeń ze strony wykonawcy
 • Reprezentowanie powoda w arbitrażu SA KIG w sprawie sporu o wykonanie umowy opcji put w umowie sprzedaży udziałów
 • Reprezentowanie pozwanego w arbitrażu przed Sądem Arbitrażowym Lewiatan w sprawie dotyczącej odpowiedzialności sprzedającego udziały w polskich spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Doradztwo międzynarodowemu zespołowi prawników reprezentujących powoda w arbitrażu opartym na międzynarodowym traktacie o ochronie i wspieraniu inwestycji
Wyróżnienia