Prawo ochrony konsumentów

Doradzamy przedsiębiorcom oferującym usługi i produkty konsumentom (relacja B2C) w przestrzeganiu prawa ochrony konsumentów w bieżącej działalności i tworzeniu nowych projektów sprzedażowych.

Od wielu lat doradzamy przedsiębiorcom w budowaniu zgodnych z przepisami relacji z konsumentami. Nasze doświadczenie obejmuje zarówno projekty z zakresu prawa krajowego jak i unijnego. W szczególności pomagamy w spełnianiu wymogów wynikających z przepisów o umowach zawieranych na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa.

W czym pomagamy

 • Przygotowanie lub opiniowanie ogólnych warunków umów sprzedaży, umów o świadczenie usług i regulaminów kompleksowo uwzględniających wymogi wynikające zarówno z prawa konsumenckiego, ochrony danych osobowych, prawa telekomunikacyjnego czy przepisów dotyczących świadczenia usług drogą elektroniczną;
 • Weryfikacja i dostosowanie regulaminów przedsiębiorców zagranicznych do wymogów polskiego prawa;
 • Reprezentowanie klientów w postępowaniach przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także w ewentualnych sądowych postępowaniach odwoławczych w sprawach z zakresu naruszenia zbiorowych interesów konsumentów lub stosowania niedozwolonych postanowień umownych.

Wybrane doświadczenia

 • Doradztwo na rzecz wiodącego podmiotu w branży energetycznej operującego globalnie obejmujące weryfikację licznych regulaminów konkursów, loterii oraz innych akcji marketingowych;
 • Doradztwo w zakresie ryzyka przejęcia odpowiedzialności za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów (praktyka misseling’u) w wyniku nabycia określonych aktywów (w trzech rozważanych scenariuszach) od instytucji finansowej naruszającej prawo konsumenckie;
 • Weryfikacja dokumentacji kredytowej AION Banku pod kątem zgodności z prawem konsumenckim;
 • Doradztwo na rzecz polskiej spółki koncentrującej się na zarządzaniu wierzytelnościami w planowanym postępowaniu koncentracyjnym dotyczącym przejęcia polskiego podmiotu zajmującego się kredytami konsumenckimi oraz due diligence dokumentacji i postępowań struktury nabywanej (umowy pożyczki; postępowania dotyczące naruszenia zbiorowych interesów konsumentów);
 • Doradztwo na rzecz polskiej spółki, jednego ze światowych liderów w dziedzinie produkcji elektroniki i usług IT obejmujące weryfikację licznych regulaminów konkursów, akcji promocyjnych i marketingowych;
 • Przygotowanie regulaminu akcji promocyjnej i karty lojalnościowej na rzecz wiodącej sieci sklepów sprzedaży detalicznej;
 • Przygotowywanie na rzecz wiodącej sieci drogerii regulaminu drogerii internetowej oraz regulaminów programu lojalnościowego oraz weryfikacja całokształtu komunikacji z konsumentami.
Pokaż więcejPokaż mniej
 • Reprezentowanie w postępowaniu dotyczącym stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, a także w postępowaniach przed sądem ochrony konkurencji i konsumentów o uznanie postanowień wzorca za niedozwolone dewelopera z grupy kapitałowej wiodącego krajowego producenta prefabrykatów betonowych;
 • Doradztwo na rzecz dla globalnego wystawcy kart płatniczych obejmujące weryfikację multijurysdykcyjnego regulaminu systemu płatności za zakupy online z perspektywy przepisów polskiego prawa (prawa konsumenta, niedozwolone postanowienia umowne);
 • Opiniowanie planowanego modelu dystrybucji voucherów upominkowych m.in. w zakresie zgodności z prawem konsumenckim oraz przygotowanie projektu stosownych regulaminów i oświadczeń dla krajowego dostawcy usług diagnostyki genetycznej i doradztwa genetycznego;
 • Doradztwo z zakresu prawa konsumenckiego na rzecz wiodącego, operującego globalnie podmiotu oferującego odtwarzanie muzyki na urządzeniach końcowych i jej pobieranie;
 • Opiniowanie aspektów prawnych usług i funkcjonalności connected cars z punktu widzenia ochrony danych osobowych, świadczenia usług drogą elektroniczną i prawa telekomunikacyjnego dla producenta podzespołów samochodowych;
 • Doradztwo na rzecz jednego z największych producentów konsol do gier w zakresie mechanizmów sprzedaży voucherów, w tym weryfikacja materiałów służących do komunikacji z konsumentem;
 • Udział w przygotowaniu kompleksowego i multidyscyplinarnego memorandum – analizy rozważanych modeli kształtowania cen w umowach na sprzedaż energii elektrycznej do MŚP w części dotyczącej zgodności z prawem ochrony konkurencji i konsumentów polskiej spółki producenta energii odnawialnej i międzynarodowego lidera w obrocie energią oraz odbiorze energii słonecznej i wiatrowej.