Prawo umów handlowych

Zapewniamy naszym klientom prawne wsparcie na każdym etapie kontraktu, tj. jego przygotowywania, negocjowania, zawierania, wykonywania oraz zakończenia. Udzielamy wsparcia dostawcom i odbiorcom usług lub towarów w każdej branży i sektorze gospodarki.

Doradzamy klientom kierując się podejściem, że odpowiednie zaprojektowanie i zabezpieczenie relacji handlowych już na etapie przygotowywania umowy pozwala na znaczne ograniczenie ryzyk w przyszłości. Ułatwia to również współpracę kontrahentów na co dzień i umożliwia ograniczenie konfliktów. Dzięki temu przedsiębiorcy mogą ograniczyć koszty związane z dochodzeniem roszczeń i prowadzeniem sporów.

W czym pomagamy

Wybrane doświadczenia

 • Bieżące doradztwo na rzecz międzynarodowej grupy energetycznej w tym przygotowanie, weryfikacja i negocjacje umów handlowych oraz umów zakupu usług lub towarów;
 • Dostosowanie zagranicznych wzorów umów dystrybucyjnych do przepisów prawa polskiego dla globalnego lidera w segmencie oprogramowania;
 • Dostosowanie zagranicznego wzorca ogólnych warunków umowy do przepisów prawa polskiego dla międzynarodowej agencji informacyjnej;
 • Dostosowanie zagranicznego wzorca ogólnych warunków sprzedaży dla wiodącego, międzynarodowego producenta sprzętu AGD;
 • Dostosowanie zagranicznych wzorów umów dystrybucyjnych do przepisów prawa polskiego dla skandynawskiego dostawcy usług marketingu mobilnego;
 • Weryfikacja i aktualizacja regulaminów kantoru walut online;
 • Dostosowanie zagranicznego wzorca umowy do przepisów prawa polskiego dla dostawcy automatyzacyjnych rozwiązań dla pojazdów szynowych;
 • Przygotowanie modowej umowy o świadczenie usług serwisowych oraz wsparcia logistycznego na rzecz acquirer’ów w branży transakcji bezgotówkowych oraz podmiotów prowadzących sieci bankomatów na rzecz międzynarodowego usługodawcy;
 • Przygotowanie modelowej umowy międzynarodowej masterfranczyzy na rzecz Meble Vox;
 • Przygotowanie wzoru umowy dostawy pomiędzy Kubota a dostawcami azjatyckimi;
 • Bieżące doradztwo na rzecz międzynarodowej grupy energetycznej, w tym przygotowanie, weryfikacja, adaptacja i negocjacje umów handlowych oraz umów zakupu usług lub towarów, jak również zabezpieczeń wierzytelności (gwarancje bankowe, akredytywy, hipoteki, weksle, poręczenia spółki matki, międzyspółkowe).
Pokaż więcejPokaż mniej
 • Bieżące doradztwo na rzecz Bito Polska, dostawcy innowacyjnych rozwiązań magazynowych, w opracowaniu projektów oraz negocjacjach umów handlowych z kluczowymi kontrahentami i dostawcami;
 • Przeprowadzenie audytu prawnego wzorów kluczowych umów handlowych oraz umów zawartych (w tym umów dostawy i dystrybucyjnych) spółek z Grupy Lerg oraz bieżące wsparcie w negocjacjach umów handlowych
 • Doradztwo na rzecz jednego z największych; dystrybutorów alkoholi w Polsce oraz producenta napojów spirytusowych związane z zapewnieniem zgodności operacji oraz umów dystrybucji i sprzedaży z prawem konkurencji Doradztwo kontraktowe dla klienta;
 • Doradztwo prawne i podatkowe dla jednego z liderów na rynku firm informatycznych dostarczających wysokiej jakości sprzęt komputerowy w związku z umową ramową na dostawę produktów do Polkomtel;
 • Doradztwo na rzecz podmiotu z branży sprzedaży systemów fotowoltaicznych o globalnie rozpoznawalnej marce w zakresie zgodności obecnego i planowanego modelu biznesowego z prawem konkurencji;
 • Bieżące doradztwo na rzecz Sawex w toku negocjacji oraz przygotowanie nowej umowy dystrybucji z kluczowym kontrahentem;
 • Bieżące doradztwo oraz wsparcie Sawex Foods w okresie pandemii dotyczące wykonywania umów handlowych oraz klauzul siły wyższej;
 • Bieżące doradztwo przy wykonywaniu umowy międzynarodowej sprzedaży towarów na rzecz krajowych oraz zagranicznych spółek Grupy Meble VOX;
 • Zastępstwo procesowe polskich i zagranicznych spółek Grupy Meble VOX w postępowaniach sądowych dotyczących międzynarodowej sprzedaży towarów;
 • Weryfikacja umów dystrybucyjnych łączących krajowego dystrybutora zaawansowanych urządzeń pomiarowych z jego dostawcami (w tym operującymi globalnie w ramach międzynarodowych grup kapitałowych);
 • Opiniowanie pod kątem zgodności z prawem konkurencji umów dystrybucyjnych stosowanych przez wiodących, operujących globalnie albo na rynku europejskim, producentów wyrobów medycznych (w tym endowaskularnych; kardiowaskularnych ECP/EECP Therapy) dla dystrybutora tych wyrobów;
 • Przygotowanie modelowej umowy międzynarodowej sprzedaży dla rozpoznawalnego podmiotu z branży odzieżowej (bielizna);
 • Przygotowanie projektu wzajemnej umowy agencyjnej dla Delve i wsparcie klienta podczas jej negocjacji z partnerem;
 • Weryfikacja oraz projektowanie umów dystrybucyjnych łączących krajowego dystrybutora wyrobów medycznych z jego dostawcami (w tym operującymi globalnie w ramach międzynarodowych grup kapitałowych);
 • Doradztwo na rzecz kanadyjskiego producenta wyrobów MC Dairy dotyczące umów dostaw linii urządzeń do produkcji wyrobów mlecznych, w tym dotyczące postępowania upadłościowego polskiego dostawcy oraz postępowania karnego związanego z działaniami właścicieli spółki dostawcy na szkodę klienta. Przygotowanie umowy dostawy z alternatywnym dostawcą;
 • Przygotowanie Ogólnych Warunków Sprzedaży dla Steinpol Central Services na rzecz klientów polskich i zagranicznych;
 • Kompleksowe doradztwo kontraktowe na rzecz lidera z branży gas&oil dotyczące umów o wspólnych operacjach, o świadczenie usług montażu urządzeń wiertniczych, umów o świadczenie usług wiertniczych z wykorzystaniem powierzonego sprzętu;
 • Weryfikacja projektu umowy dystrybucji urządzeń rejestrujących i transmisyjnych, służących do wykonywania pomiarów kardiologicznych, m. in. z perspektywy zgodności z prawem konkurencji, dla podmiotu operującego na rynku centrów medycznych;
 • Bieżące doradztwo na rzecz wiodącego krajowego podmiotu z branży wyrobów betonowych, dekoracyjnych i wyrobów małej architektury w tym przygotowanie, weryfikacja i negocjacje umów handlowych oraz umów zakupu usług lub towarów;
 • Przygotowanie opinii dotyczącej zgodności istniejącej oraz planowanej struktury dystrybucyjnej wiodącego producenta z branży chemikaliów;
 • Przygotowanie umowy dystrybucji na rzecz polskiego producenta opakowań z tworzyw sztucznych;
 • Dostosowanie zagranicznych wzorów umów dystrybucyjnych do przepisów prawa polskiego na rzecz skandynawskiego dostawcy usług marketingu mobilnego;
 • Doradztwo na rzecz Sawex Chemicals w zakresie sankcji UE i polskich wpływających na wykonanie międzynarodowych kontraktów z dostawcami z Rosji lub dotyczących surowców z Rosji;
 • Doradztwo na rzecz spółek z Grupy Lerg w zakresie sankcji UE i polskich wpływających na wykonanie międzynarodowych kontraktów z dostawcami z Rosji lub dotyczących surowców z Rosji;
 • Doradztwo na rzecz Steinpol Central Services w zakresie sankcji UE i polskich wpływających na wykonanie międzynarodowych kontraktów z dostawcami z Rosji lub Białorusi lub dotyczących surowców z Rosji.