Postępowania karne

Reprezentujemy klientów na wszystkich etapach postępowań karnych i karnych gospodarczych. Doradzamy jak zapobiegać przestępstwom, jak je wykrywać w organizacjach oraz jak prowadzić efektywnie postepowania karne, w tym jak pozyskiwać dowody i zabezpieczać dochodzenie roszczeń.

Doradzamy zarówno klientom indywidualnym jak i przedsiębiorstwom. Reprezentujemy także podmioty zbiorowe w związku z ewentualnymi sankcjami, które wynikają z ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych.

Przed podjęciem prac dla klienta, przeprowadzamy dokładną analizę szans i zagrożeń, dzięki czemu nasze doradztwo jest bardziej efektywne.

W czym pomagamy

  • Doradztwo w postępowaniach karnych i karnych gospodarczych;
  • Identyfikacja i ograniczenie ryzyka odpowiedzialności karnej w prowadzonej działalności biznesowej i gospodarczej;
  • Zapobieganie odpowiedzialności karnej z tytułu funkcji pełnionych w spółkach handlowych.
Wyróżnienia