ESG/Compliance

W ostatnim czasie coraz więcej uwagi poświęcane jest zagadnieniom związanym z ochroną środowiska i ich wpływowi na rozwój biznesu. W niedalekiej przyszłości przedsiębiorców czekają też nowe obowiązki związane z raportowaniem ESG.

Z uwagi na dużą liczbę aktów prawnych i rekomendacji sektorowych, wymagających specjalistycznej wiedzy, poza stałym zespołem wskazanym w ofercie, zapewniamy wsparcie multidyscyplinarnego zespołu ekspertów specjalizujących się m.in. w kwestiach compliance, regulatory, energetyki, ochrony środowiska, polityki zrównoważonego rozwoju, w szczególności gospodarki obiegu zamkniętego – GOZ. Współpracujemy też z Greeners, spółką powstałą w odpowiedzi na potrzeby klientów SSW, którzy szukali wsparcia wychodzącego poza doradztwo prawne. Doświadczenie naszych ekspertów zawiera w sobie zarówno wiedzę w podanych powyżej obszarach jak i doświadczenie we współpracy z biznesem wynikające z wieloletniej pracy w bankowości i instytucjach finansowych.  

Zapewniamy przyjazną atmosferę współpracy w formule warsztatowej. W fazie wdrożeniowej zapewniamy możliwość bieżących konsultacji w celu zwiększenia efektywności prac. 

W czym pomagamy

 • Wsparcie procesu raportowania i ustalenia obowiązków prawnych; 
 • Raport regulacyjny z monitoringu legislacyjnego dla podmiotów z sektora finansowego w Polsce i Europie; 
 • Analiza koniecznego zakresu dostosowania się do nowych regulacji; 
 • Wparcie w modyfikacji polityk i procedur badania i akceptacji partnerów biznesowych; 
 • Doradztwo w zakresie stosowania w praktyce Rozporządzenia UE 2019/2088​; 
 • Identyfikacja kluczowych dla danej spółki obszarów z zakresu ESG oraz przygotowanie mapy ryzyk; 
 • Doradztwo w implementacji wymogów spółki-matki grupy z zakresu ESG w spółkach-córkach w Polsce; 
 • Audyt prawny oferowanych produktów finansowych, inwestycyjnych ​i ubezpieczeniowych; 
 • Przygotowanie spółek do efektywnego raportowania ​z zakresu ESG; 
 • Wzmacnianie relacji inwestorskich oraz budowanie wyceny spółki dzięki realizacji celów ESG; 
 • Pozyskanie finansowania opartego o ESG. 

Powiązane usługi