Energetyka

Doradzamy we wszystkich obszarach rynku energetycznego. Zajmujemy się projektami dotyczącymi surowców naturalnych, odnawialnych źródeł energii, a także ochrony środowiska.

Specjalizujemy się w projektach związanych z surowcami naturalnymi oraz OZE. Zajmujemy się nie tylko tymi tradycyjnymi surowcami kopalnymi jak ropa i gaz ziemny, ale także takimi jak gaz łupkowy czy metan z pokładów węgla oraz związanych z surowcami odnawialnymi, tzw. zieloną energią (jak wiatr, słońce, geotermia).

W czym pomagamy

 • Wsparcie liderów rynku energetyki odnawialnej w procesach związanych ze zmianami prawa, w  tym: energetycznego, prawa budowlanego;
 • Uzyskiwanie wsparcia systemowego (prawa majątkowe ze świadectw pochodzenia, udział w aukcjach) oraz pomocy inwestycyjnej (środki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, inne źródła ).

Ochrona środowiska

 • Obsługa prawna w zakresie środowiskowym  inwestycji budowlanych i infrastrukturalnych;
 • Wsparcie prawne i reprezentacja w postępowaniach dotyczących uzyskiwania pozwoleń na korzystanie ze środowiska oraz zmiany ich warunków;
 • Doradztwo w kwestiach środowiskowych na rzecz podmiotów zajmujących się poszukiwaniem i eksploatacją złóż;
 • Doradztwo w zakresie systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (EU ETS) oraz obrotu uprawnieniami do emisji;
 • Uzyskiwanie wsparcia systemowego – bezpłatnych przydziałów uprawnień do emisji oraz pomocy państwa na cele związane z ochroną środowiska;
 • Weryfikacja możliwości rezygnacji z udziału w systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz wsparcie prawne w tym obszarze;
 • Implementacja rozwiązań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu w obszarze środowiskowym (CSR) oraz struktur działalności opartych na koncepcji gospodarki o obiegu zamkniętym (circular economy);
 • Doradztwo prawne związane z gospodarką odpadami oraz produktami ubocznymi procesów produkcyjnych, w tym również odpadami wydobywczymi oraz ubocznymi produktami spalania (UPS);
 • Doradztwo w obszarze dostosowania prowadzonej działalności do wymogów i ograniczeń wynikających z prawodawstwa unijnego (w tym np. konkluzji BAT czy rozporządzenia REACH);
 • Doradztwo w obszarze odpowiedzialności za zanieczyszczenie gleby oraz zapobiegania i naprawy szkód w środowisku;
 • Doradztwo w obszarze prawnych aspektów gospodarowania wodami;
 • Reprezentacja w postępowaniach prowadzonych przez organy właściwe w sprawach z zakresu ochrony środowiska oraz w  postępowaniach sądowych.

Wybrane doświadczenia

 • Doradztwo na rzecz PGNiG przy połączeniu z Orlen w zakresie przeniesienia i zapewnienia ciągłości działalności spółki w segmencie upstream
 • Doradztwo na rzecz spółki realizującej jedną z pierwszych w Polsce morskich farm wiatrowych, w zakresie wymogów regulacyjnych dotyczących wybudowania zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy z turbin
 • Doradztwo na rzecz jednego z liderów branży odpadowej w Polsce przy uzyskaniu decyzji środowiskowej dla instalacji termicznego przekształcania odpadów
 • Przeprowadzenie badania DD 16 elektrociepłowni oraz doradztwo transakcyjne na rzecz Remondis przy przejęciu SFW Energia
Wyróżnienia

Powiązane aktualności

SSW zostało wyróżnione przez The Legal 500 Green Guide EMEA 2024
SSW w rankingu Chambers and Partners Europe 2024
SSW doradzało Baltic Power przy zawarciu umowy EPC na lądową stację elektroenergetyczną z GE Power i Enprom
Prawnicy SSW doradzali Better Energy Impact International A/S przy refinansowaniu przez AP Pension budowy farm fotowoltaicznych
Co dalej z inwestycjami OZE? Kto zyska, a kto straci? Sejm przyjął nowelizację ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Konferencja PSEW 2023 – OZE polską racją stanu?
SSW doradzało Remondis przy przejęciu SFW Energia od Iqony
SSW wyróżnione w rankingu Chambers Europe 2019
SSW w rankingu Chambers and Partners Europe 2023
SSW wyróżnione przez Chambers Europe 2015
SSW w aż trzynastu kategoriach rankingu Legal 500 !
SSW wyróżnione w rankingu IFLR1000 2017
SSW wyróżnione w rankingu IFLR1000 2018
SSW wyróżnione w rankingu Chambers Europe 2020
Cztery praktyki SSW wyróżnione w rankingu Chambers Europe
SSW rekomendowane przez Legal 500 EMEA 2014
7 praktyk i 4 osoby wyróżnione przez ranking IFLR1000
SSW Pragmatic Solutions w aż dziesięciu kategoriach rankingu Legal 500 !
SSW doradzało Baltic Power przy finansowaniu i rozwoju pierwszego w Polsce projektu morskiej farmy wiatrowej o wartości 4,7 mld euro
SSW w szesnastu kategoriach rankingu Legal 500
SSW w aż piętnastu kategoriach rankingu Legal500
13 praktyk SSW rekomendowanych w rankingu Legal 500 EMEA
Konferencja PSEW 2021
Prawnicy SSW doradzali spółce Paged Real Estate przy sprzedaży portfela 14 projektów fotowoltaicznych na rzecz NOFAR
Czy URE bierze na celownik przedsiębiorców, którzy kupują prąd spoza sieci? Artykuł ekspertów SSW na wysokienapiecie.pl
SSW wyróżnione w rankingu Legal 500
Czy da się przyśpieszyć rozwój OZE? 
SSW doradzała Grupie PKN Orlen Group przy nabyciu trzech lądowych farm wiatrowych
Eksperci SSW doradzali Jeronimo Martins przy zawarciu długoterminowej umowy PPA z GoldenPeaks Capital
SSW rekomendowane przez Legal 500