Energetyka

Doradzamy we wszystkich obszarach rynku energetycznego. Zajmujemy się projektami dotyczącymi surowców naturalnych, odnawialnych źródeł energii, a także ochrony środowiska.

Specjalizujemy się w projektach związanych z surowcami naturalnymi oraz OZE. Zajmujemy się nie tylko tymi tradycyjnymi surowcami kopalnymi jak ropa i gaz ziemny, ale także takimi jak gaz łupkowy czy metan z pokładów węgla oraz związanych z surowcami odnawialnymi, tzw. zieloną energią (jak wiatr, słońce, geotermia).

W czym pomagamy

 • Wsparcie liderów rynku energetyki odnawialnej w procesach związanych ze zmianami prawa, w  tym: energetycznego, prawa budowlanego;
 • Uzyskiwanie wsparcia systemowego (prawa majątkowe ze świadectw pochodzenia, udział w aukcjach) oraz pomocy inwestycyjnej (środki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, inne źródła ).

Ochrona środowiska

 • Obsługa prawna w zakresie środowiskowym  inwestycji budowlanych i infrastrukturalnych;
 • Wsparcie prawne i reprezentacja w postępowaniach dotyczących uzyskiwania pozwoleń na korzystanie ze środowiska oraz zmiany ich warunków;
 • Doradztwo w kwestiach środowiskowych na rzecz podmiotów zajmujących się poszukiwaniem i eksploatacją złóż;
 • Doradztwo w zakresie systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (EU ETS) oraz obrotu uprawnieniami do emisji;
 • Uzyskiwanie wsparcia systemowego – bezpłatnych przydziałów uprawnień do emisji oraz pomocy państwa na cele związane z ochroną środowiska;
 • Weryfikacja możliwości rezygnacji z udziału w systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz wsparcie prawne w tym obszarze;
 • Implementacja rozwiązań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu w obszarze środowiskowym (CSR) oraz struktur działalności opartych na koncepcji gospodarki o obiegu zamkniętym (circular economy);
 • Doradztwo prawne związane z gospodarką odpadami oraz produktami ubocznymi procesów produkcyjnych, w tym również odpadami wydobywczymi oraz ubocznymi produktami spalania (UPS);
 • Doradztwo w obszarze dostosowania prowadzonej działalności do wymogów i ograniczeń wynikających z prawodawstwa unijnego (w tym np. konkluzji BAT czy rozporządzenia REACH);
 • Doradztwo w obszarze odpowiedzialności za zanieczyszczenie gleby oraz zapobiegania i naprawy szkód w środowisku;
 • Doradztwo w obszarze prawnych aspektów gospodarowania wodami;
 • Reprezentacja w postępowaniach prowadzonych przez organy właściwe w sprawach z zakresu ochrony środowiska oraz w  postępowaniach sądowych.

Wybrane doświadczenia

 • Doradztwo na rzecz PGNiG przy połączeniu z Orlen w zakresie przeniesienia i zapewnienia ciągłości działalności spółki w segmencie upstream
 • Doradztwo na rzecz spółki realizującej jedną z pierwszych w Polsce morskich farm wiatrowych, w zakresie wymogów regulacyjnych dotyczących wybudowania zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy z turbin
 • Doradztwo na rzecz jednego z liderów branży odpadowej w Polsce przy uzyskaniu decyzji środowiskowej dla instalacji termicznego przekształcania odpadów
 • Przeprowadzenie badania DD 16 elektrociepłowni oraz doradztwo transakcyjne na rzecz Remondis przy przejęciu SFW Energia
Wyróżnienia