Ochrona danych osobowych

Obecnie praktycznie w każdej organizacji analiza danych i na tej podstawie podejmowanie działań biznesowych jest kluczem do dalszego rozwoju. 

Dzięki danym możemy lepiej poznać potrzeby naszych klientów i użytkowników, aby przygotować dopasowaną ofertę produktów lub usług. Jednocześnie korzystanie z danych wymaga od nas przestrzegania wielu regulacji prawnych. Dlatego warto zadbać o dobre zarządzanie danymi w organizacji, aby równoważyć wymagania prawne w zakresie ochrony danych z potrzebami biznesu. 

W czym pomagamy

 • Doradztwo przy projektowaniu produktów, usług i procesów biznesowych bazujących na danych osobowych, w szczególności w branży nowych technologii. 
 • Mapowanie i projektowanie procesów związanych z zarządzaniem danymi osobowymi, w tym w zakresie międzynarodowych transferów danych w globalnych organizacjach. 
 • Przygotowanie kompleksowej dokumentacji dotyczącej ochrony danych w organizacji, w szczególności polityk, procedur, klauzul informacyjnych, treści zgód, wewnętrznych rejestrów oraz instrukcji. Praktyczne wsparcie przy wdrażaniu takiej dokumentacji w organizacji. 
 • Audyty w zakresie dokumentacji prawnej oraz wewnętrznych procesów dotyczących ochrony danych wraz z rekomendacjami konkretnych zmian i działań (audyty przedwdrożeniowe i powdrożeniowe w zakresie zgodności z wymaganiami RODO). 
 • Doradztwo przy projektowaniu procesów związanych z przechowywaniem i usuwaniem/anonimizacją danych osobowych. 
 • Doradztwo przy projektowaniu procesów związanych z obsługą żądań i zapytań dotyczących ochrony danych, w szczególności w zakresie realizacji żądań dostępu do danych. 
 • Przygotowanie i negocjowanie umów dotyczących ochrony danych, w szczególności przy korzystaniu z usług w modelu Software-as-a-Service oraz usług chmurowych. 
 • Doradztwo w przypadku naruszeń ochrony danych i potrzebnych działań po stronie organizacji, w tym ocena ryzyka i zgłaszanie naruszeń do organów regulacyjnych. Reprezentowanie klientów przed organami regulacyjnymi i sądami. 
 • Praktyczne szkolenia z ochrony danych dopasowane do różnych grup pracowników, np. dedykowane szkolenia dla działów HR, marketingu oraz rozwoju produktu. 
 • Bieżące wsparcie przy wszelkich zapytaniach dotyczących ochrony danych – wparcie m.in. dla inspektorów ochrony danych, działów prawnych, działów HR, marketingu oraz rozwoju produktu. 
Wyróżnienia
 • Media Law International SSW