Ochrona danych osobowych

Obecnie praktycznie w każdej organizacji analiza danych i na tej podstawie podejmowanie działań biznesowych jest kluczem do dalszego rozwoju. 

Dzięki danym możemy lepiej poznać potrzeby naszych klientów i użytkowników, aby przygotować dopasowaną ofertę produktów lub usług. Jednocześnie korzystanie z danych wymaga od nas przestrzegania wielu regulacji prawnych. Dlatego warto zadbać o dobre zarządzanie danymi w organizacji, aby równoważyć wymagania prawne w zakresie ochrony danych z potrzebami biznesu. 

W czym pomagamy

  • Doradztwo przy projektowaniu procesów związanych z obsługą żądań i zapytań dotyczących ochrony danych, w szczególności w zakresie realizacji żądań dostępu do danych. 
  • Przygotowanie i negocjowanie umów dotyczących ochrony danych, w szczególności przy korzystaniu z usług w modelu Software-as-a-Service oraz usług chmurowych. 
  • Doradztwo w przypadku naruszeń ochrony danych i potrzebnych działań po stronie organizacji, w tym ocena ryzyka i zgłaszanie naruszeń do organów regulacyjnych. Reprezentowanie klientów przed organami regulacyjnymi i sądami. 
  • Praktyczne szkolenia z ochrony danych dopasowane do różnych grup pracowników, np. dedykowane szkolenia dla działów HR, marketingu oraz rozwoju produktu. 
  • Bieżące wsparcie przy wszelkich zapytaniach dotyczących ochrony danych – wparcie m.in. dla inspektorów ochrony danych, działów prawnych, działów HR, marketingu oraz rozwoju produktu. 
Wyróżnienia
  • Media Law International SSW