Pomoc publiczna i fundusze UE

Doradzamy we wszystkich prawnych zagadnieniach związanych z pozyskiwaniem dotacji (zarówno krajowych, jak i unijnych) lub korzystaniem z ulg lub zwolnień podatkowych (SSE/ustawa o wspieraniu nowych inwestycji, ulga R&D).

Wspieramy już na etapie uzyskiwania pomocy publicznej i funduszy UE, a następnie pomagamy w ich rozliczaniu, raportowaniu, a także przy strukturyzacji i przekształceniach podmiotów korzystających z pomocy publicznej i funduszy strukturalnych UE. Reprezentujemy klientów nie tylko przed organami krajowymi, ale także przez Komisją Europejską. Prowadzimy także szkolenia dla pracowników obsługujących w organizacjach uzyskane dotacje czy ulgi.

Nasz zespół to nie tylko prawnicy, ale też inżynier IT, który zapewnia analizy biznesowe dla ulg B+R. Rozumiemy biznes IT Gamedev i mamy duże doświadczenie we wdrażaniu instrumentów w tej branży.

W czym pomagamy

Pomoc publiczna – prawo UE

  • Wparcie przy przekształceniu spółki – pomoc w zachowaniu dotacji w świetle przepisów o trwałości projektów, przez odpowiednią strukturyzację transakcji i w razie potrzeby wystąpienie o stosowne zgody;
  • Wsparcie związane z kontrolą funduszy – przygotowanie argumentacji dla instytucji zarządzającej/pośredniczącej i reprezentacja przed nimi;
  • Doradztwo dla Małych i Średnich Przedsiębiorców (MŚP) w kwestiach zachowania statusu MŚP w świetle zmian w organizacji;
  • Ocena zgodności uzyskanych korzyści od organów publicznych (centralnych i samorządowych) z prawem UE;
  • Ocena konieczności notyfikacji uzyskanej pomocy do Komisji Europejskiej;
  • Przygotowanie notyfikacji pomocy do KE i reprezentacji przed KE w tym procesie;
  • Przygotowywanie skarg na niedozwoloną pomoc publiczną otrzymaną przez konkurenta i reprezentacji skarżącego przed KE;
  • Weryfikacja istnienia pomocy publicznej w relacjach z organami państwa lub samorządami (Testy Prywatnego Inwestora/Wierzyciela).