Ceny transferowe

Doradzamy we wszystkich aspektach prawnych związanych z cenami transferowymi. Nasz zespół tworzą eksperci, którzy mają znaczące doświadczenia po stornie biznesu, a także po stronie organów podatkowych, w tym również w samym Ministerstwie Finansów przy tworzeniu przepisów o cenach transferowych.

Doradzamy naszym klientom już na etapie planowania transakcji – dbamy, by warunki ustalone pomiędzy podmiotami powiązanymi były zgodne z zasadą ceny rynkowej. Wspieramy w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych, analiz porównawczych (benchmarków) oraz wypełnianiu obowiązków podatkowych związanych z raportowaniem cen transferowych do organów podatkowych.

W czym pomagamy

  • Opracowanie grupowej dokumentację cen transferowych (Master File);
  • Reprezentacja w postępowaniach APA;
  • Reprezentacja w procesie uzyskiwania decyzji dot. uprzednich porozumień cenowych w postepowaniach prowadzonych przed Szefem KAS;
  • Reprezentacja w kontrolach cen transferowych;
  • Przygotowanie strategii procesowych na wszystkich etapach sporów z organami podatkowymi;
  • Szkolenia w zakresie cen transferowych.

Powiązane aktualności

Stosowanie safe harbour w zakresie cen transferowych dla pożyczek
Taxpresso
Metoda podziału zysku a korekta cen transferowych
Taxpresso
Transakcja kontrolowana a nieodpłatne umorzenie udziałów wspólnika
Taxpresso
Kwalifikacja konkretnej transakcji kontrolowanej może stanowić przedmiot interpretacji podatkowej
Taxpresso
Strata na działalności prowadzonej na podstawie decyzji o wsparciu a możliwość skorzystania ze zwolnienia opracowania dokumentacji lokalnej cen transferowych
Taxpresso
Zbliża się termin złożenia powiadomienia CbC-P dotyczącego członków międzynarodowych grup kapitałowych
Taxpresso
Publikacja raportu OECD w zakresie Kwoty B z Pillar One w ramach BEPS 2.0
Taxpresso
Rozporządzenie w sprawie przedłużenia terminu do złożenia TPR podpisane
Taxpresso
Rozporządzenie w sprawie przedłużenia terminu do złożenia TPR podpisane
Aktualności
Zmiana terminu składania informacji o cenach transferowych
Taxpresso
Rynkowość transakcji a utrata statusu podatnika CIT przez PGK
Taxpresso
Dyrektywa w zakresie cen transferowych
Taxpresso
Informacja o cenach transferowych (TPR) – zmiany w 2023 r. 
Taxpresso
Nieodpłatne poręczenie a rozpoznanie przychodu z nieodpłatnego świadczenia. Więcej wątpliwości po wydanej interpretacji Dyrektora KIS
Taxpresso
Korekta rentowności na zasadach z art. 11e ustawy o CIT, a zwolnienie dochodów z działalności strefowej
Taxpresso
Ceny transferowe – obowiązki za 2022 rok
Taxpresso
Webinar “Dokumentacja cen transferowych – procesy i procedury sposobem na minimalizację ryzyk”
Aktualności
Objaśnienia dotyczące metody ceny odprzedaży opublikowane przez Ministerstwo Finansów
Taxpresso
Eksperci podatkowi SSW po raz kolejny z największą liczbą rekomendacji w rankingu Rzeczpospolitej
Aktualności
Będzie więcej czasu na składanie informacji o umowach zawartych z nierezydentami
Taxpresso
Zbliżają się terminy składania Powiadomienia CbC-P
Taxpresso
Kiedy i jak trzeba informować o umowach zawartych z nierezydentami?
Taxpresso
Tax alert: Pogłębia się niepewność podatników w zakresie MDR
Taxpresso
Zespół podatkowy SSW rekomendowany w ranking World Tax 2023
Taxpresso
SSW wzmacnia praktykę cen transferowych. Do firmy dołączył partner Marek Firlej
Aktualności
Od nowego roku ważne zmiany dla sprzedawców
Aktualności
Eksperci podatkowi SSW w rankingu Rzeczpospolitej
Aktualności
Duże zmiany w Kodeksie spółek handlowych – prawo holdingowe, decyzje w granicach ryzyka biznesowego i nowe kompetencje Rad Nadzorczych
Aktualności
Termin na złożenie powiadomienia w zakresie obowiązku CbC-P coraz bliżej
Aktualności
Zmiany w cenach transferowych w Polskim Ładzie
Aktualności
Wpływ pandemii COVID-19 na ceny transferowe: MF publikuje projekt rekomendacji
Aktualności
Dywidendy, dopłaty, wypłata zysku – wiele odpowiedzi i jeszcze więcej pytań w projekcie interpretacji ogólnej MF dot. cen transferowych
Aktualności
Ministerstwo Finansów opublikowało projekt objaśnień dot. należytej staranności w CIT i PIT
Aktualności
Ceny transferowe 2.0 – znamy szczegóły planowanych zmian przez OECD
Aktualności
MF odpowiada na 131 pytań podatników w zakresie cen transferowych w dwóch obszernych poradnikach
Aktualności
Ministerstwo Finansów odsłania karty – projekt nowelizacji CIT i PIT opublikowany
Aktualności
Umowy handlowe w cieniu koronawirusa
Aktualności
Wpływ koronawirusa na umowy podlegające prawu obcemu
Aktualności
Koronawirusowe bolączki biznesu
Aktualności