Ceny transferowe

Doradzamy we wszystkich aspektach prawnych związanych z cenami transferowymi. Nasz zespół tworzą eksperci, którzy mają znaczące doświadczenia po stornie biznesu, a także po stronie organów podatkowych, w tym również w samym Ministerstwie Finansów przy tworzeniu przepisów o cenach transferowych.

Doradzamy naszym klientom już na etapie planowania transakcji – dbamy, by warunki ustalone pomiędzy podmiotami powiązanymi były zgodne z zasadą ceny rynkowej. Wspieramy w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych, analiz porównawczych (benchmarków) oraz wypełnianiu obowiązków podatkowych związanych z raportowaniem cen transferowych do organów podatkowych.

W czym pomagamy

 • Strukturyzacja transakcji pod kątem cen transferowych;
 • Wybór najbardziej efektywnego i bezpiecznego modelu rozliczeń;
 • Planowanie rozliczeń cen transferowych w obszarze restrukturyzacji, transakcji finansowych oraz trudnych do wyceny wartości niematerialnych;
 • Tworzenie polityki cen transferowych;
 • Opracowanie lokalnej dokumentacji cen transferowych zgodnie z wymogami ustaw o CIT i PIT (Local File);
 • Analizy porównawcze i zgodności;
 • Wsparcie w wypełnieniu formularzy TPR i CBC;
 • Opracowanie grupowej dokumentację cen transferowych (Master File);
 • Reprezentacja w postępowaniach APA;
 • Reprezentacja w procesie uzyskiwania decyzji dot. uprzednich porozumień cenowych w postepowaniach prowadzonych przed Szefem KAS;
 • Reprezentacja w kontrolach cen transferowych;
 • Przygotowanie strategii procesowych na wszystkich etapach sporów z organami podatkowymi;
 • Szkolenia w zakresie cen transferowych.