FMCG

Przedsiębiorstwa branży FMCG podlegają licznym wymogom jakościowym i regulacyjnym, wynikającym zarówno z prawa polskiego, jak i europejskiego. Pomagamy w bieżącej działalności, a także przy realizacji nowych projektów.

Skuteczne doradztwo prawne dla klientów z sektora FMCG wymaga zarówno doświadczenia w pracy dla tej branży, jak i wiedzy z zakresu m.in. prawa podatkowego, prawa konkurencji, prawa własności intelektualnej i wielu innych dziedzin. W doradztwo dla naszych klientów angażujemy ekspertów z różnych praktyk SSW specjalizujących się w poszczególnych gałęziach prawa.

W czym pomagamy

Sprawy karne

  • Reprezentacja w negocjacjach przed rozpoczęciem sporu, w postępowaniach arbitrażowych, cywilnych i karnych oraz dotyczących czynów nieuczciwej konkurencji praz w postępowaniach upadłościowych.

Nowe technologie / ochrona danych osobowych

  • Doradztwo w zakresie modeli przetwarzania danych osobowych klientów, w kontekście transferu danych osobowych i polityki prywatności.