Partnerstwo publiczno-prywatne

Pomagamy w tworzeniu partnerstw między instytucjami i organizacjami publicznymi a biznesem. Nasz zespół tworzą eksperci z doświadczeniem zarówno po stronie podmiotów prywatnych, jak i publicznych.

Jako jedna z niewielu firm prawniczych w Polsce doradzamy przy projektach partnerstwa publiczno-prywatnego także pod kątem finansowym. Dzięki współpracy z ekspertami SSW Finance wspieramy klientów w przygotowaniu modelu finansowego projektu PPP i matrycy ryzyk oraz w kontaktach z bankami dotyczących finasowania projektów realizowanych w ramach PPP i ustanawiania niezbędnych zabezpieczeń.

W czym pomagamy

  • Wsparcie w stworzeniu struktury własnościowej i zarządczej partnera prywatnego;
  • Pomoc w utworzeniu SPV;
  • Wsparcie w przygotowaniu wniosku o dopuszczenie do postępowania;
  • Przygotowanie wniosku o wyjaśnienie dokumentacji postępowania oraz uwag do projektu umowy o partnerstwie;
  • Negocjacje projektu umowy o partnerstwie;
  • Wsparcie w przygotowaniu oferty i podpisaniu umowy;
  • Doradztwo w trakcie realizacji partnerstwa.