Cyberbezpieczeństwo

Tempo rozwoju, stopień skomplikowania technologii IT i ich szerokie zastosowanie wiążą się z kwestią zapewnienia cyberbezpieczeństwa. Niedopatrzenia w tej dziedzinie niosą realne ryzyko negatywnych skutków, o czym coraz częściej przekonują się poszczególne firmy, instytucje czy wręcz rządy.

Zapewniamy pełne wsparcie prawne ukierunkowane na ograniczenie ryzyk związanych z cyberbezpieczeństwem. Negocjujemy umowy, pomagamy wprowadzać procedury wewnętrzne, przeprowadzamy szkolenia.

W czym pomagamy

Relacje z organami nadzoru

  • Opracowanie schematu/procedury postępowania na wypadek kontroli organu do spraw cyberbezpieczeństwa;
  • Reprezentacja w postępowaniach przed organem do spraw cyberbezpieczeństwa, w szczególności w zakresie postępowań sankcyjnych lub administracyjnych.

Ochrona danych osobowych

  • Doradztwo prawne dla podmiotów objętych krajowym systemem cyberbezpieczeństwa pod kątem zasad udostępniania informacji właściwym organom i przetwarzania danych osobowych;
  • Opiniowanie wewnętrznej dokumentacji z zakresu cyberbezpieczeństwa z zakresu obowiązku obsługi i zgłaszania incydentów pod kątem spójności z zasadami ochrony danych osobowych.

Doradztwo prawne w relacjach z dostawcami IT

  • Analiza zgodności kontraktów zawieranych z dostawcami usług informatycznych w obszarze współpracy z dostawcami usług informatycznych;
  • Doradztwo w zakresie wdrożenia rozwiązań zarządzania bezpieczeństwem w systemie informatycznym;
  • Negocjacje warunków z ubezpieczycielami i analiza dokumentacji ubezpieczeniowej na potrzeby zawarcia umowy ubezpieczenia od cyberataków.

Monitoring prawno-regulacyjny (cyber security compliance)

  • Analiza otoczenia prawnego i jego zmian w obszarze cyberbezpieczeństwa, w tym prac legislacyjnych (cyber security compliance).

Szkolenia i warsztaty

  • Prowadzenie dedykowanych szkoleń z zakresu obowiązków operatorów usług kluczowych i dostawców usług cyfrowych, w tym pod kątem zgodności ich wykonywania z zasadami ochrony danych osobowych.