Budownictwo

Doradzamy polskim i zagranicznym przedsiębiorstwom działającym w branży budownictwa. Zajmujemy się przede wszystkim procesami inwestycyjnymi począwszy od planowania, poprzez realizację po finalizację przedsięwzięcia budowlanego.

Specjalizujemy się w doradztwie związanym zarówno z budową obiektów wielkokubaturowych, jak również mniejszych obiektów, przygotowanych w systemach built-to-suit oraz built-to-own. Doradzamy klientom realizującym obiekty komercyjne, mieszkaniowe, a także wysoko specjalistyczne inwestycje z takich branży jak energetyka (w tym kontrakty EPC i EPCM) czy przetwarzanie odpadów, które często powstają na podstawie kontraktów partnerstwa publiczno-prawnego czy w formule zamówień publicznych.

W czym pomagamy

Finalizacja budowy

 • Kontrola należytego wykonania obowiązków kontrahentów klienta wynikających z zawartych umów;
 • Wsparcie w procesie uzyskania h decyzji koniecznych dla finalizacji budowy;
 • Kontrola rozliczenia umów z wykonawcami inwestycji;
 • Obsługa prawna wszelkich sporów z wykonawcami inwestycji.

Wybrane doświadczenia

 • Kompleksowe doradztwo przy opracowaniu dokumentacji przetargowej, kontraktów oraz negocjacji kontraktów dla unikalnej w skali europejskiej instalacji do produkcji bioetanolu II generacji wraz z elektrociepłownią, biogazownią, oczyszczalnią ścieków oraz infrastrukturą energetyczną, o strategicznym znaczeniu dla gospodarki, na podstawie wytycznych programów pomocowych zgodnie z zasadą konkurencyjności. Wartość projektu
  1,12 mld PLN
 • Kompleksowe doradztwo w postępowaniu, którego przedmiotem było zawarcie umowy o partnerstwie; publiczno-prywatnym dla przedsięwzięcia polegającego na „Zaprojektowaniu i wybudowaniu oraz eksploatacji hali utrzymaniowo-naprawczej pojazdów kolejowych w Sochaczewie (obejmującej świadczenie usług w poziomie utrzymania P4)”, prowadzonym przez Koleje Mazowieckie. Wartość kontraktu ponad 1,3 mld PLN
 • Doradztwo dla Zakładów Pomiarowo-Badawczych Energetyki „ENERGOPOMIAR” w projekcie pod nazwą „Wykonanie funkcji związanych z pracami projektowymi, inżynieryjnymi, doradczymi, zarządzaniem i nadzorem prac wymaganych dla zakończenia budowy bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Stalowa Wola (EPCM EC Stalowa Wola)”. Wartość całego projektu wynosi ok. 1,4 mld PLN
 • Doradztwo zamówieniowe, w tym zastępstwo procesowe w postepowaniu odwoławczym przed KIO oraz w postepowaniu skargowy przed Sądem Okręgowym w postępowaniu p.n. „Wyposażenie Strefy Płatnego Parkowania w Łodzi (SPP) w parkomaty oraz w komputerowe centrum przetwarzania danych wraz z ich obsługą i utrzymaniem w latach 2022-2030” prowadzonym przez Miasto Łódź – Zarząd Dróg i Transportu
Pokaż więcejPokaż mniej
 • Kompleksowe wsparcie Baltic Power przy projekcie budowy pierwszej w Polsce Morskiej Farmy Wiatrowej 1200 MW o szacowanej wartości 20 mld PLN, w tym przy negocjacjach kilku kontraktów, kwestiach regulacyjnych, energetycznych, nieruchomościowych, środowiskowych i innych, w tym przy opracowywaniu i weryfikowaniu dokumentacji przetargowej i kontraktów
 • Kompleksowe doradztwo na rzecz ORLEN POŁUDNIE przy opracowaniu dokumentacji przetargowej, kontraktów oraz prowadzenie negocjacji kilku kontraktów dla unikalnej w skali europejskiej instalacji do produkcji bioetanolu II generacji wraz z elektrociepłownią, biogazownią, oczyszczalnią ścieków oraz infrastrukturą energetyczną, o strategicznym znaczeniu dla gospodarki, o szacowanej wartości ok. 1,12 mld PLN
 • Doradztwo na rzecz Siemens Energy oraz reprezentacja w sporze sądowym oraz w mediacjach z generalnym wykonawcą na gruncie budowy „pod klucz” elektrociepłowni – bloku wyposażonego w turbozespół składający się z turbiny upustowo-kondensacyjnej oraz kotła parowego
 • Reprezentacja ORLEN w negocjacjach umów dla kilku wysokonakładowych inwestycji w sektorach ropa i gaz oraz energetycznym
Wyróżnienia