Anita Palukiewicz

Anita Palukiewicz

Counsel


linked in

Radca prawny

Specjalizacja wiodąca

Energetyka

Energetyka

Anita, radca prawny, prowadzi doradztwo prawne w zakresie gospodarki odpadami, w tym gospodarki odpadami niebezpiecznymi. Zapewnia bieżące doradztwo w zakresie odpadów, w tym gospodarki odpadami wydobywczymi oraz rekultywacji dla największego polskiego podmiotu z sektora oil&gas.

Poprzednio pracowała w Ministerstwie Środowiska, gdzie zdobyła praktyczną wiedzę i bogate doświadczenie w zakresie spraw związanych z Prawem geologicznym i górniczym. Była także odpowiedzialna za proces legislacyjny dotyczący nowelizacji Prawa geologicznego i górniczego w zakresie węglowodorów. Posiada doświadczenie w zakresie postępowań administracyjnych dotyczących koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie lub wydobywanie złóż kopalin, ze szczególnym uwzględnieniem kopalin energetycznych. Świadczy również usługi doradztwa w zakresie własności górniczej Skarbu Państwa, umów o ustanowieniu użytkowania górniczego, informacji geologicznej oraz decyzji środowiskowych.

Wybrane projekty

Prowadzi bieżące doradztwo prawne związane z koncesjami na poszukiwanie i rozpoznawanie surowców naturalnych dla międzynarodowego koncernu wydobywczego

Doradzała w zakresie prawa ochrony środowiska i decyzji środowiskowych dla polskiej grupy wydobywczej

Prowadzi szkolenia i prelekcje z zakresu prawa geologicznego i górniczego

W ostatnim czasie doradzała w projekcie podziału składowiska odpadów oraz związanych z tym procesem przenoszeniem oraz zmianą udzielonych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwoleń zintegrowanych oraz pozwoleń związanych z gospodarowaniem odpadami

Prowadziła doradztwo w sprawach szkód w środowisku dla polskiego operatora w sektorze oil&gas, w tym doradztwo w zakresie działań naprawczych i remediacji