Anita Palukiewicz

Anita Palukiewicz

Partner


e-mail
Kontakt
Linkedin

Radca prawny

Specjalizacja wiodąca

Energetyka

Specjalizacje dodatkowe

Ochrona środowiska

Wybrane projekty

Prowadzi bieżące doradztwo prawne związane z koncesjami na poszukiwanie i rozpoznawanie surowców naturalnych dla międzynarodowego koncernu wydobywczego

Prowadzi bieżące doradztwo prawne związane z koncesjami na poszukiwanie i rozpoznawanie ropy i gazu dla polskiego lidera branży upstream

Świadczy usługi doradztwa regulacyjnego (doradztwa na rzecz klientów w ramach procesu stanowienia prawa)

Doradza z zakresie procesów DD w zakresie oceny zgodności projektów inwestycyjny z regulacjami ochrony środowiska

Prowadzi szkolenia i prelekcje z zakresu prawa geologicznego i górniczego

W ostatnim czasie doradzała w projekcie podziału składowiska odpadów oraz związanych z tym procesem przenoszeniem oraz zmianą udzielonych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwoleń zintegrowanych oraz pozwoleń związanych z gospodarowaniem odpadami

Prowadziła doradztwo w sprawach szkód w środowisku dla polskiego operatora w sektorze oil&gas, w tym doradztwo w zakresie działań naprawczych i remediacji

Doradzała w zakresie prawa ochrony środowiska i decyzji środowiskowych dla polskiej grupy wydobywczej

Artykuły