Wiosenne porządki na rynku zielonej transformacji – nowy unijny pakiet GOZ

30 marca br. Komisja Europejska opublikowała nowy pakiet propozycji Gospodarki o Obiegu Zamkniętym (GOZ). To zestaw inicjatyw, których celem jest przyspieszenie wdrożenia idei GOZ na rynku unijnym poprzez przyjęcie jako normy w UE zrównoważonych produktów, wzrost udziału na rynku cyrkularnych modeli biznesowych i zachęcenie konsumentów do „zielonej  transformacji” poprzez zwiększenie świadomości konsumentów w obszarze zrównoważonych produktów, a także podjęciu działań w zakresie walki z tzw. „green washingiem”.

Jak ogłoszono w Planie działań na rzecz gospodarki cyrkularnej (ang. „Circular Economy Action Plan”), nowe regulacje prawne mają umożliwić to, aby niemal wszystkie dostępne na rynku unijnym dobra materialne stały się bardziej przyjazne dla środowiska w całym cyklu życia produktu, tj. od fazy projektowania poprzez codzienne użycie, ponowne wykorzystanie i wycofanie z eksploatacji.

Nowy pakiet Gospodarki o Obiegu Zamkniętym (GOZ) obejmuje priorytetowe grupy produktów, które w sposób znaczący oddziałują na środowisko i klimat, takie jak produkty tekstylne czy wyroby budowlane.

Wśród proponowanych rozwiązań ustawodawczych można wymienić:

– inicjatywę, której celem jest zwiększenie obiegu zamkniętego produktów na rynku unijnym, w tym propozycję rozporządzenia w sprawie ekoprojektowania w obszarze zrównoważonych produktów (ang. „Ecodesign for Sustainable Products Regulation”);

– strategię na rzecz zrównoważonych tekstyliów o obiegu zamkniętym (ang. „EU Strategy for Sustainable and Cicular Textiles”),

– a także zmianę dyrektywy w sprawie praw konsumentów (ang. „Consumer Rights Directive”) poprzez propozycję przepisów wzmacniających ich pozycję czy zmianę rozporządzenia w sprawie wyrobów budowlanych (ang. „Construction Products Regulation”).

Ważny element wdrożenia GOZ ma stanowić także narzędzie tzw. Cyfrowego Paszportu Produktu (ang. „Digital Product Passport”), którym będą objęte wszystkie wyroby podlegające przepisom dotyczącym zrównoważonego ekoprojektowania.

Chcą Państwo wiedzieć więcej, a może przygotowują swój biznes w kierunku zrównoważonej gospodarki? – Nasz Zespół chętnie wesprze Was zarówno w kwestiach prawnych, jak i biznesowych, tak aby zoptymalizować proces realizacji stawianych przed przedsiębiorcami oczekiwań, a zmaksymalizować zyski.

Wróć do