JPK i BDO – Kolejna zmiana ustawy o odpadach

Ministerstwo Rozwoju pracuje nad projektem nowelizacji ustawy o odpadach i niektórych innych ustaw. Projekt ten ma być odpowiedzią na zwiększający się udział szarej strefy w sektorze gospodarki odpadami.

Ministerstwo proponuje, by w związku z wprowadzeniem od 1 stycznia 2020 r. obowiązku korzystania z Bazy Danych Odpadowych (BDO) w zakresie dokumentowania obrotu odpadami, dane z BDO weryfikować z danymi pochodzącymi z JPK VAT posiadanymi przez Krajową Administrację Skarbową.

Planowane rozwiązanie pozwoli potwierdzić poprawność i zgodność danych wprowadzanych do systemu BDO oraz plików JPK i zidentyfikować potencjalne różnice. W konsekwencji organy uzyskają wiedzę o nieścisłościach i będą w stanie ograniczyć działania szarej strefy, weryfikując przy tym na bieżąco informacje przesyłane przez przedsiębiorców.

Planowany termin przyjęcia projektu przez rząd to I kwartał 2020 r.

Projekt ustawy nie jest jeszcze dostępny na stronie RCL, a więcej informacji o planowanych zmianach znajdą Państwo w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów (nr UD33).

Wróć do