Czy da się przyśpieszyć rozwój OZE? 

Energia odnawialna to istotny element mixu energetycznego gospodarki Polski. Konsumpcja energii w naszym kraju rośnie, co wymaga inwestycji w budowę nowych elektrowni opartych na odnawialnych źródłach energii. W parlamencie toczą się prace nad uproszczeniem zasady 10 H ułatwiającej budowę elektrowni wiatrowych na lądzie, w tym nad odległością zakładanych inwestycji od zabudowań mieszkalnych.  W zależności od podjętych decyzji, mogą one uwolnić lub dalej ograniczać możliwości rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce oraz wpłynąć na transformację energetyczną naszego kraju. Przykłady te pokazują niewielkie przekonanie decydentów do znaczenia OZE w mixie energetycznym, o czym piszą nasi eksperci w najnowszym raporcie Forum Energii. 

Autorzy raportu Tobiasz Adamczewski z Forum Energii, Piotr Kacejko z  Politechniki Lubelskiej, Filip Sokołowski z Urban Consulting oraz Anita Palukiewicz,  Joanna Perzyna i Tomasz Pietrzyk z SSW proponują rozwiązania, które pozwolą ułatwić procesy administracyjne oraz zwiększyć techniczne możliwości przyłączania do sieci nowych projektów OZE.    

Cały artykuł można przeczytać na stronie Forum Energii

Wróć do