Ciąg dalszy reformy odpadowej

22 października Ministerstwo Klimatu i Środowiska opublikowało na stronach RCL projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw. Jednym z najważniejszych elementów projektu jest wprowadzenie „rozszerzonej odpowiedzialności producentów opakowań” poprzez dodanie do ustawy o odpadach nowego działu – o tytule „Zapobieganie powstawaniu odpadów”. Jak wskazano w uzasadnieniu projektu, określone działania mają być podejmowane zanim dojdzie do powstania odpadów, a więc już na etapie projektowania wyrobu (ekoprojektowanie), a także w fazie jego produkcji, dystrybucji oraz konsumpcji.

Zdaniem MKiŚ zaproponowane zmiany mają przyczynić się do:

  • zmniejszenia zużycia surowców pierwotnych, co oznacza pozostawienie większej ich ilości dla przyszłych pokoleń,
  • większej dostępności i potencjalnie większego wykorzystania surowców wtórnych w produkcji towarów,
  • zwiększenia liczby miejsc pracy w sektorze gospodarki odpadami – w części bardziej zaawansowanej technologicznie (przy pewnym zmniejszeniu ich liczby w sektorze wydobycia surowców pierwotnych),
  • ograniczenia wytwarzania odpadów (ogólnie i na mieszkańca), ograniczenia negatywnego oddziaływania odpadów na środowisko oraz do ułatwienia kontroli przedsiębiorców przez służby Inspekcji Ochrony Środowiska.

Co ciekawe, pomimo zapowiedzi MKiŚ, projekt ten nie zakłada wprowadzenia zmian dotyczących termicznego przetwarzania odpadów pochodzących z mechanicznego przetworzenia odpadów komunalnych.

Już niebawem nasz zespół ochrony środowiska zaprezentuje szczegółową analizę zaproponowanych przez MKiŚ zmian.

Wróć do