W niektórych regionach odpady na wagę złota – komentarz w Prawo.pl

Nowelizacja ustawy o odpadach z lipca 2018 roku, wprowadziła obowiązkowe zabezpieczenia finansowe na wypadek konieczności pokrycia kosztów zastępczego usunięcia odpadów. Jak wynika z raportu odpadowego (poniżej plik do pobrania) przeprowadzonego przez kancelarię SSW Pragmatic Solutions oraz portal odpady-help.pl – 28 proc. firm musi ustanowić zabezpieczenia na kwotę od 10 do 50 tys. złotych, na wyższą – blisko 50 proc.

Podsumowanie dyskusyjnego tematu skrajnie różnych interpretacji przepisów dotyczących przetwarzania odpadów przygotowała Anita Palukiewicz w artykule „W niektórych regionach odpady na wagę złota” opublikowanym w Prawo.pl.

(…) należy pamiętać, ze zarówno kodeks postępowania administracyjnego, jak i prawo przedsiębiorców nakazują stosować zasadę przyznanej interpretacji prawa, zgodnie z którą, jeżeli przedmiotem postępowania przed organem jest nałożenie na przedsiębiorcę obowiązku bądź ograniczenie lub odebranie uprawnienia, a w sprawie pozostają wątpliwości, co do treści normy prawnej, wątpliwości te są rozstrzygane na korzyść przedsiębiorcy –  podsumowuje mec. Palukiewicz.

Więcej w artykule Prawo.pl LINK

Wróć do