SSW doradzało BGK przy finansowaniu inwestycji realizowanej przez Eco Raven sp. z o.o.

SSW doradzało Bankowi Gospodarstwa Krajowego (BGK) przy finansowaniu inwestycji realizowanej przez Eco Raven sp. z o.o. w Kostrzynie nad Odrą (woj. lubuskie) polegającej na budowie i użytkowaniu elektrociepłowni o mocy elektrycznej turbogeneratora 7 MW i mocy cieplnej 26 MWt opalanej odpadami drewnianymi (biomasą). Projekt o wartości 100 mln PLN współfinansowany jest z funduszy europejskich w ramach dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

BGK jest polskim bankiem rozwoju, powołanym ustawą do wspierania rządowych programów społeczno-gospodarczych oraz programów samorządności lokalnej i rozwoju regionalnego.

Eco Raven sp. z o.o. to spółka, której przedmiotem działalności jest wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej ze spalania biomasy drzewnej. Dodatkowo, wspólnikiem spółki jest Raven sp. z o.o. z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą, spółka zajmująca się produkcją opakowań drewnianych tj. palet i nadstawek paletowych.

Finansowany przez BGK projekt Eco Raven z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) przyczyni się do ograniczenia emisyjności CO2. Nadwyżki energii elektrycznej i cieplnej produkowanej przez elektrociepłownię będą trafiały do sąsiadujących zakładów przemysłowych, a ewentualne nadwyżki energii elektrycznej będą wprowadzane do sieci elektroenergetycznej i sprzedawane na rynku.

Z ramienia SSW w transakcji uczestniczyli prawnicy z kilku specjalizacji. Prace nad transakcją koordynował Zespół Bankingu w składzie Ilona Fedurek (partner), Julia Wysocka (senior associate), Filip Grabowski (associate) oraz Maria Gałęzowska (associate), wspierający transakcję poprzez kompleksowe doradztwo transakcyjne, w tym przygotowanie i negocjacje dokumentów finansowych, w szczególności umowy kredytu i dokumentów zabezpieczeń.

W doradztwo zaangażowany był również Zespół Energetyki składający się z Grzegorza Filipowicza (partner) i Maksymiliana Piekuta (senior associate), który zweryfikował kluczowe umowy produktowe na sprzedaż energii elektrycznej i ciepła oraz umowy na dostawę biomasy do instalacji. Piotr Gardecki (senior associate) przeprowadził badanie due diligence w zakresie energetycznych zagadnień regulacyjnych, zaś Hubert Wysoczański (partner) oraz Katarzyna Cybulska (counsel) zweryfikowali umowy projektowo-wykonawcze.

W zakresie związanym z prawem ochrony środowiska doradzał Zespół Ochrony Środowiska reprezentowany przez Anitę Palukiewicz (partner), Joannę Perzynę (senior associate) oraz Annę Bojja (associate) zajął się kwestiami regulacyjnymi oraz badaniem due diligence.

W zakresie związanym z prawem nieruchomości doradzał kierowany przez Andrzeja Włocha (partner) Zespół Nieruchomości, który zajął się badaniem due diligence.

Po stronie BGK zespół składał się z Pawła Wójtowicza (Dyrektor Biura Finansowania Projektów Regionalnych), Mateusza Tur (Dyrektor Regionu Lubuskiego), Łukasza Trzpila (Główny ekspert ds. finansowania, Biuro Finansowania Projektów Regionalnych), Piotra Telegi (Radca Prawny, Biuro Obsługi Prawnej Działalności Bankowej), Sławomira Strzałkowskiego (Ekspert ds. sprzedaży, Region Lubuski), Adriany Raszkiewicz (Ekspert ds. analiz kredytowych, Region Lubuski).

Gratulujemy udanej transakcji!

Wróć do