News / Aktualności / Pojedyńcze wpisy

Anita Palukiewicz prelegentką 15. Konferencji Selektywna Zbiórka, Segregacja i Recycling Odpadów

System kaucyjny opakowań, zgodnie z ostatnią nowelizacją ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami, zacznie obowiązywać w Polsce od 1 stycznia 2025 r. Nowe rozwiązania mają na celu zwiększenie poziomu selektywnej zbiórki, a w efekcie także recyklingu odpadów opakowaniowych. Nowelizacja zakłada, że system kaucyjny będzie tworzony przez przedsiębiorców wprowadzających do obrotu napoje w opakowaniach, a sklepy o powierzchni powyżej 200 m2 będą zobowiązane do uczestnictwa w systemie jako odbierający puste opakowania po napojach oraz rozliczający kaucję.

Czy system kaucyjny ma szanse spełnić swoje zadanie bez wdrożenia przepisów dotyczących ROP? Jak nowe rozwiązania wpłyną na obecnie funkcjonujący system recyklingu odpadów opakowaniowych? Czy system kaucyjny jest najlepszym narzędziem do osiągnięcia wymaganych poziomów selektywnej zbiórki odpadów?

Na te oraz inne pytania odpowie Anita Palukiewicz, Partnerka SSW, podczas swojej prelekcji „System kaucyjny a ROP” podczas 15 Konferencji Selektywna Zbiórka, Segregacja i Recycling Odpadów, która odbędzie się w dniach 30.01–01.02.2024 r.

Więcej informacji oraz rejestracja na stronie internetowej organizatora:

15. Konferencja Selektywna zbiórka, segregacja i recykling odpadów (abrys.pl)

O konferencji: „Selektywna zbiórka, segregacja i recykling odpadów”. Trwa konferencja (portalkomunalny.pl)

Wróć do