Wymogami przeciwpożarowymi w branżę odpadową?

Przedsiębiorcy zajmujący się gospodarką odpadami już teraz sygnalizują spore trudności i koszty związane ze spełnieniem nakładanych na nich wymogów. Jest ryzyko, że sytuacja branży jeszcze się pogorszy w efekcie właśnie opublikowanych wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Budynki i inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów powinny spełniać określone wymogi przeciwpożarowe (wskazane w zezwoleniach na prowadzenie danego rodzaju działalności). Wczoraj opublikowane rozporządzenie MSWiA* precyzuje te wymogi, ustawiając poprzeczkę bardzo wysoko. Zgodnie z rozporządzeniem firmy gospodarujące odpadami będą musiały dostosować powierzchnie tak, by spełniały warunki dla stref pożarowych, m.in. zapewnić odpowiednie warunki magazynowania odpadów, w tym oddzielenia poszczególnych magazynów od siebie, a także zachowania właściwych odległości od granic nieruchomości.

Przedsiębiorcy z branży odpadowej alarmują, że przepisy rozporządzenia razem z operatami przeciwpożarowymi stanowią dla nich ogromne wyzwanie finansowe i biurokratyczne. Nowe restrykcyjne wytyczne nie poprawią ich sytuacji. Będą one szczególnym obciążeniem dla tych firm, które są w trakcie dostosowywania posiadanych decyzji z zakresu gospodarki odpadami do aktualnych – i nadal zmieniających się – wymogów prawnych.

Warto przypomnieć, że do 5 marca wszystkie podmioty gospodarujące odpadami muszą złożyć wnioski o dostosowanie „decyzji odpadowych”.

Rozporządzenie wejdzie w życie już 3 marca br.

_________________________________

*Rozporządzenie MSWiA z dn. 19 lutego 2020 r. w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów.

Wróć do