Nowe czy stare zasady dla projektów budowlanych

Celem nowelizacji Prawa Budowlanego było uproszczenie procesu inwestycyjnego. Przepisy przejściowe miały wyjść naprzeciw inwestorom pozwalając na wybór pomiędzy starymi i nowymi przepisami. Tymczasem brak przepisów przejściowych powoduje sporo nieporozumień, z których część pewnie skończy się w sądach.

Wątpliwości rozwiewa nieco artykuł Jolanty Ojczyk w Prawo.pl pt. „Do starych projektów budowlanych stare zasady jeszcze przez rok”, w którym pojawiły się komentarze eksperckie Anity Palukiewicz.

Czytaj więcej na Prawo.pl:
https://www.prawo.pl/biznes/nowe-czy-stare-zasady-do-projektu-budowlanego-stanowisko,503435.html

Wróć do