Gospodarka odpadami a Tarcza Antykryzysowa 3.0

Wchodząca w życie Tarcza Antyktyzysowa 3.0¹ oprócz wielu kwestii związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w okresie pandemii, reguluje również kwestie gospodarowania odpadami w zakresie sprawozdawczości. Ustawodawca wskazuje na przesunięcie dotychczasowych terminów.

W Tarczy znajdują się następujące rozwiązania:

  1. przesunięcie do 31 sierpnia 2020 r. terminu składania sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, sprawozdań prowadzących PSZOK-i oraz sprawozdań o zebranych odpadach komunalnych za rok 2019;
  2. przesunięcie do 11 września 2020 r. terminu składania rocznego sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami (m.in. w zakresie wprowadzania na rynek produktów w opakowaniach, sprzętów elektrycznych i elektronicznych) za rok 2019;
  3. przesunięcie do 31 października 2020 r. terminu składania rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami – w zakresie odpadów wytwarzanych, zbieranych i przetwarzanych, za 2019 r., (wyjątek stanowi prowadzący stację demontażu pojazdów oraz prowadzący strzępiarkę, którzy powinni złożyć sprawozdanie w terminie do 11 września 2020 r.).

Ustawa zakłada także przedłużenie terminów obowiązywania decyzji w gospodarce odpadami. Zgodnie z Tarczą Antykryzysową 3.0, jeżeli podmiot:

  1. uzyskał zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadów, albo pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów albo pozwolenie zintegrowane uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów, wydane na czas oznaczony, a termin ważności tej decyzji upływa w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu występowania zakażeń wirusem SARS-CoV-2, a podmiot złożył wniosek o zmianę posiadanej decyzji w terminie do dnia 5 marca 2020 r., to termin obowiązywania decyzji ulega przedłużeniu do czasu rozpoznania sprawy bądź pozostawienia tego wniosku bez rozpoznania;
  2. posiada pozwolenie na wytwarzanie odpadów czy też pozwolenie zintegrowane, wydane na czas oznaczony, a których termin ważności upływa w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, zostają przedłużone do czasu rozpoznania sprawy, przy założeniu że przedsiębiorca złożył wniosek o wydanie kolejnego pozwolenia lub o jego przedłużenie.

 

Powyższe rozwiązania podyktowane są przede wszystkim ograniczeniem prac urzędów w związku z możliwością wykonywania pracy w trybie zdalnym, a także z uwagi na elektroniczny obieg dokumentów, który funkcjonuje w większości urzędów, a do którego nie ma dostępu „z zewnątrz”. Wydają się być racjonalne, a z pewnością ułatwią funkcjonowanie wielu przedsiębiorców z tej niełatwej gałęzi gospodarki.

¹ Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Wróć do