Michał specjalizuje się w doradztwie dotyczącym krajowego i europejskiego prawa zamówień publicznych, a także w organizacji postępowań przetargowych i zakupowych prowadzonych w oparciu o uregulowania wewnętrzne Klientów. W szczególności wspiera podmioty działające w sektorach infrastrukturalnym, paliwowym, kolejowym, IT, energetycznym i transportowym. Doradza również w bieżącej obsłudze roszczeń oraz w sporach sądowych dotyczących realizacji umów, w tym m.in. w sporach waloryzacyjnych.

Ma także doświadczenie w reprezentowaniu klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami okręgowymi, a także w toku kontroli prowadzonych przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Poza tym Michał wspiera przedsiębiorców w postępowaniach, których przedmiotem jest partnerstwo publiczno-prywatne oraz koncesja na roboty budowlane i usługi.

Pokaż więcejPokaż mniej

Edukacja

 • Prawo zamówień publicznych, Uniwersytet Warszawski, studia podyplomowe
 • Prawo spółek, Uniwersytet Warszawski, studia podyplomowe
 • Prawo, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, studia magisterskie

Języki

 • Angielski

Wybrane doświadczenia

 • Doradztwo i reprezentacja Pomorskiego Przedsiębiorstwa Mechaniczno-Torowego (GRUPA PKP PLK) w projekcie „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania p.n.: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 207 odcinek granica województwa – Malbork“, w relacjach z PKP PLK (zamawiający) oraz z NDI Sopot (konsorcjant). Doradztwo obejmuje kompleksowe wsparcie strategiczne i prawne w trakcie realizacji projektu, m.in. analizę oraz opracowanie strategii dochodzenia roszczeń powstałych w związku z realizacją projektu, w tym prowadzenie korespondencji kontraktowej, a także skuteczną reprezentację klienta w trakcie postępowań spornych w sądzie i uzyskanie zabezpieczeń komorniczych. Wartość kontraktu ponad 260 mln PLN. Wartość przedmiotu sporu: łącznie ponad 70 mln PLN
 • Kompleksowe doradztwo przy opracowaniu dokumentacji przetargowej, kontraktów oraz negocjacji kontraktów dla unikalnej w skali europejskiej instalacji do produkcji bioetanolu II generacji wraz z elektrociepłownią, biogazownią, oczyszczalnią ścieków oraz infrastrukturą energetyczną, o strategicznym znaczeniu dla gospodarki, na podstawie wytycznych programów pomocowych zgodnie z zasadą konkurencyjności. Wartość projektu:
  1,12 mld PLN
 • Doradztwo dla Polskie LNG w przygotowaniu projektu umowy EPC na zaprojektowanie, wybudowanie oraz oddanie do eksploatacji pierwszego w Polsce terminala do magazynowania i dystrybucji skroplonego (płynnego) gazu ziemnego LNG
 • Kompleksowe doradztwo w postępowaniu, którego przedmiotem było zawarcie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym dla przedsięwzięcia polegającego na „Zaprojektowaniu i wybudowaniu oraz eksploatacji hali utrzymaniowo-naprawczej pojazdów kolejowych w Sochaczewie (obejmującej świadczenie usług w poziomie utrzymania P4)”, prowadzonym przez Koleje Mazowieckie. Wartość kontraktu: ponad 1,3 mld PLN
 • Doradztwo prawne w projekcie PKN Orlen, obejmującym nabycie kilkunastu farm wiatrowych, zarówno funkcjonujących, jak i będących w fazie developmentu. Doradztwo jest prowadzone przez multidyscyplinarny zespół prawników SSW, reprezentujących praktyki ochrony środowiska, energetyki, nieruchomości, prawa korporacyjnego i M&A, prawa kontraktowego i infrastruktury
Pokaż więcejPokaż mniej
 • Kompleksowe doradztwo prawne i kontraktowe na rzecz PKN Orlen w zakresie budowy projektu Centrum Badawczo-Rozwojowe w Płocku w formule EPC, w tym na etapie przetargu, negocjacji umowy oraz realizacji projektu z wykonawcą Budimex. Wartość projektu: ponad 170 mln PLN
 • Wsparcie prawne chińskiej grupy energetycznej Shanghai Electric w rewizji i negocjacjach umowy EPC o generalną realizację inwestycji polegającej na budowie bloku parowo-gazowego w Polsce. Wartość projektu: ponad 500 mln PLN
 • Doradztwo dla Zakładów Pomiarowo-Badawczych Energetyki “ENERGOPOMIAR” w projekcie pod nazwą „Wykonanie funkcji związanych z pracami projektowymi, inżynieryjnymi, doradczymi, zarządzaniem i nadzorem prac wymaganych dla zakończenia budowy bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Stalowa Wola (EPCM EC Stalowa Wola)”. Wartość projektu: ok. 1,4 mld PLN
 • Doradztwo dla Pomorskiego Przedsiębiorstwa Mechaniczno-Torowego (GRUPA PKP PLK) w projekcie „Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji linii kolejowej Warszawa – Łódź, etap II, odcinek Warszawa Zachodnia – Skierniewice, w ramach Projektu „Modernizacja linii kolejowej Warszawa – Łódź, etap II, Lot A – odcinek Warszawa Zachodnia – Skierniewice”, w sporze sądowym z PKP PLK (zamawiający) oraz w sporze sądowym z PKP Energetyka (konsorcjant).Wartość kontraktu: ponad 1,06 mld PLN
 • Doradztwo zamówieniowe, w tym zastępstwo procesowe w postepowaniu odwoławczym przed KIO oraz w postepowaniu skargowy przed Sądem Okręgowym w postępowaniu p.n. „Wyposażenie Strefy Płatnego Parkowania w Łodzi (SPP) w parkomaty oraz w komputerowe centrum przetwarzania danych wraz z ich obsługą i utrzymaniem w latach 2022-2030” prowadzonym przez Miasto Łódź – Zarząd Dróg i Transportu
 • Doradztwo zamówieniowe i kontraktowe w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i wykonanie zadania pod nazwą „BUDOWA ZAJEZDNI ANNOPOL” prowadzonym przez Tramwaje Warszawskie
 • Doradztwo zamówieniowe, w tym zastępstwo procesowe w postępowaniu odwoławczym, w postępowaniu pod nazwą „Dostawa systemu analityki i ewidencji dorobku naukowego na potrzeby procesu ewidencji działalności naukowej i raportowania wraz z jego integracją z zewnętrznymi i uczelnianymi systemami i rejestrami elektronicznymi oraz szkoleniem pracowników” prowadzonym przez Uniwersytet Warszawski
Artykuły
Korzystny wyrok Sądu Okręgowego uzyskany przez zespół Zamówień publicznych
Aktualności
Waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy w świetle uregulowań PZP – Hubert Wysoczański i Michał Bagłaj prelegentami na IV Kongresie Warunków Kontraktowych w Budownictwie
Aktualności
Alert – Nowe regulacje dotyczące waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy zamówienia publicznego
Aktualności
Nasze zespoły wyróżnione przez IFLR1000, Tier 3 w kategorii Project development – Infrastructure and Power
Aktualności
SSW Pragmatic Solutions doradzało i reprezentowało Orlen Południe w negocjacjach kontraktu na zaprojektowanie i budowę zaawansowanej instalacji przemysłowej bioetanolu drugiej generacji w Polsce
Aktualności
SSW i CCM dołączają do Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa
Aktualności
SSW w postępowaniu skargowym na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej
Aktualności
SSW przed Krajową Izbą Odwoławczą
Aktualności
Raport o wpływie zmian przepisów prawa na wzrost kosztów inwestycji w latach 2014-2020
Aktualności
SSW przed Krajową Izbą Odwoławczą
Aktualności
#SSW Sport
Aktualności
SSW w postępowaniu skargowym na wyrok KIO
Aktualności
Kolejna wygrana SSW przed Krajową Izbą Odwoławczą
Aktualności
Sukcesy SSW przed Krajową Izbą Odwoławczą
Aktualności
Sukces SSW przed Krajową Izbą Odwoławczą
Aktualności
SSW doradzała Grupie PKN Orlen przy zakupie farmy wiatrowej Kanin 
Transakcje
SSW doradzało przy sprzedaży Immo Park spółce Indigo Polska
Transakcje
Sukces SSW przed Sądem Okręgowym
Aktualności
SSW doradcą prawnym spółki Orlen Południe
Transakcje
Zamówienia publiczne w czasie epidemii
Aktualności
Sukces SSW przed Krajową Izbą Odwoławczą
Aktualności
Wygrana SSW przed Krajową Izbą Odwoławczą
Aktualności
Prawo pomoże zapewnić cyberbezpieczeństwo budynków
Aktualności
Wyróżnienia