Waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy w świetle uregulowań PZP – Hubert Wysoczański i Michał Bagłaj prelegentami na IV Kongresie Warunków Kontraktowych w Budownictwie

Nasi eksperci wezmą udział w IV Kongresie Warunków Kontraktowych w Budownictwie, który odbędzie się 8 lutego 2023 roku.

Waloryzacja wynagrodzenia to obecnie zagadnienie, któremu muszą stawić czoło zamawiający i wykonawcy większości inwestycji infrastrukturalnych. O tym jak wyglądają regulacje prawne oraz na co trzeba zwrócić uwagę opowiedzą Hubert Wysoczański oraz Michał Bagłaj podczas prezentacji „Waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy w świetle uregulowań PZP, w tym wynikających z nowelizacji z października 2022 roku, opinii prawnych Prokuratorii Generalnej RP i Urzędu Zamówień Publicznych oraz wytycznych innych instytucji”.

Konferencja organizowana jest przez Kwartalnik Prawo Budowlane.

Wydarzenie odbędzie się w formie online.

Więcej szczegółów pod linkiem: Konferencje Must Read Media

Wróć do