SSW Pragmatic Solutions doradzało i reprezentowało Orlen Południe w negocjacjach kontraktu na zaprojektowanie i budowę zaawansowanej instalacji przemysłowej bioetanolu drugiej generacji w Polsce

SSW Pragmatic Solutions doradzało Orlen Południe S.A. w zakresie organizacji postępowań przetargowych, przygotowania projektów umów, wyboru wykonawców, negocjacji i zawarcia umów na budowę zespołu zakładów przemysłowych do produkcji bioetanolu drugiej generacji wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą. Inwestycja będzie zlokalizowana w Jedliczu, w Polsce.

Inwestycja będzie pierwszą tego typu w Polsce i drugą w Europie. Zdolność produkcyjna zakładu wyniesie 25 tys. ton bioetanolu rocznie. Projekt wpisuje się w strategiczny cel Grupy ORLEN, jakim jest osiągnięcie neutralności emisyjnej do 2050 roku. Produkcja bioetanolu w zakładzie oparta będzie na technologii opracowanej przez światowego lidera branży i licencjonowanej przez Orlen Południe.

Kompleks bioetanolowy obejmuje główną instalację do produkcji bioetanolu 2G, nowoczesną elektrociepłownię opartą na kotle na biomasę ligninową. Na terenie kompleksu znajdują się liczne inne obiekty i infrastruktura towarzysząca, w tym stacja uzdatniania wody, węzły destylacyjne, filtracyjne i wyparne, zbiorniki odpadów pofermentacyjnych, instalacje mechanicznej i termicznej obróbki wstępnej, pomocnicza infrastruktura drogowa, elektryczna i kolejowa oraz elektrownia. Zasadnicze elementy całego kompleksu będą realizowane w formule multikontraktowej w oparciu o kilka kontraktów EPC (Engineering, Procurement, Construction) oraz kontrakty na dostawę i/lub montaż specjalistycznego sprzętu lub urządzeń.

Doradztwo SSW obejmowało przygotowanie i przeprowadzenie postępowań przetargowych (około 15 odrębnych przetargów na różne części kompleksu) oraz przeprowadzenie licznych sesji negocjacyjnych, które doprowadziły do zawarcia umów z wybranymi wykonawcami. Nasze wsparcie w zakresie zamówień publicznych dla Orlen Południe obejmowało przygotowanie instrukcji zakupu, wzorów umów i innej dokumentacji przetargowej oraz przegląd i wybór ofert. Doradzaliśmy także zespołowi projektowemu i prowadziliśmy negocjacje kontraktowe z oferentami, z których każdy był liderem na rynku polskim i/lub zagranicznym. Co ważne, budowa części kompleksu produkcji bioetanolu była współfinansowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wymagało to od nas uwzględnienia warunku współfinansowania w postępowaniach przetargowych i negocjacjach kontraktowych.

W skład zespołu SSW wchodzili: Łukasz Wołk, Michał Bagłaj, dr Hubert Wysoczański, Mateusz FraszkaUrszula Zawadzka.

Wróć do