Raport o wpływie zmian przepisów prawa na wzrost kosztów inwestycji w latach 2014-2020

Zapraszamy do lektury Raportu z podsumowaniem wyników naszych badań i analiz, dotyczących wpływu zmian przepisów prawa na wzrost kosztów realizacji inwestycji budowlanych w latach 2014-2020

Autorami Raportu są firma doradcza CCM Sp. z o.o. oraz SSW Pragmatic Solutions.

Inspiracją do stworzenia tego unikatowego na polskim rynku raportu branżowego było nieustannie zmieniające się otoczenie prawne realizowanych inwestycji budowlanych oraz kosztotwórczy charakter wielu zmian w przepisach prawa. Problem ten dotyka przede wszystkim wykonawców i inwestorów, ale także innych uczestników procesu inwestycyjnego w Polsce.

Zachęcamy do lektury Raportu i włączenia się w naszą inicjatywę, która wyraża dążenie do poprawy jakości i stałości tworzonego prawa oraz wypracowania standardów rynkowych w zakresie jednolitego podejścia metodologicznego przy kalkulacji i sposobie dokumentowania wzrostu kosztów inwestycji z uwagi na zmiany w przepisach prawa.

Wypełnij formularz aby otrzymać: „RAPORT DOTYCZĄCY WPŁYWU ZMIAN PRZEPISÓW PRAWA NA WZROST KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI BUDOWLANYCH W LATACH 2014-2020”:

Wróć do