PropTech

Rynek nieruchomości właśnie zaczął swoją transformację technologiczną, która będzie przebiegać w ekspresowym tempie. Współczesne budynki to nie tylko warstwy cegły, metalu, szkła i kamienia, ale także inteligentnych urządzeń i sterującego nimi oprogramowania.

Firmy funkcjonujące na tym rynku muszą także skoncentrować uwagę na nowych obszarach operacyjnych, co do których świadomość oraz profesjonalna obsługa pozwoli znacznie zwiększyć szanse wykorzystania wartości płynącej z nowoczesnych technologii. W umowach z dostawcami elementów inteligentnych budynków niezmiernie istotne są kwestie prawne obejmujące m.in. standard tworzenia oprogramowania, zasady odpowiedzialności za incydenty w zakresie bezpieczeństwa, procedury testowe i odbiorowe, warunki usuwania błędów, kwestie własności intelektualnej, dokumentację oprogramowania, możliwości utrzymania, rozwoju i integracji oprogramowania itp.

W czym pomagamy

  • Wsparcie w zakresie zabezpieczenia informatycznego budynku przed cyberatakiem, w tym przeprowadzenie audytów bezpieczeństwa, symulacji ataków wraz z rekomendacjami co do koniecznych zmian w obszarze otoczenia informatycznego budynku;
  • Wsparcie kupującego w procesach zakupowych których przedmiotem jest system informatyczny, w tym: przygotowanie zapytania rynkowego (RFP), weryfikacja złożonych ofert, negocjacje i podpisanie umowy z wybranym dostawcą.